11
mei

Opgroeien met autisme

Roosdaal GC Het Koetshuis
Getuigenis

Steeds meer jongvolwassenen met autisme kregen hun diagnose als jong kind. Hoe gingen zij en hun omgeving om met dit gegeven? Wat betekent begeleiding en ondersteuning voor hen? Teun en Marjan vertellen over hun ervaringen. Teun is een twintiger met autisme, Marjan is zijn moeder. Ze getuigen elk vanuit hun eigen perspectief en vullen elkaars verhaal heel goed aan. Teun kreeg zijn diagnose toen hij 8 jaar oud was. Hij vertelt openhartig hoe hij als kind en jongere reageerde op overprikkeling, waarmee hij het moeilijk had op school, en hoe belangrijk het voor hem was om bij iemand terecht te kunnen. Ondanks tegenslagen die hij kende, behaalde hij een diploma hoger onderwijs. Marjan vertelt over haar ervaringen als ouder en hoe zij en haar man, zowel in hun gezin als daarbuiten, altijd zochten naar de beste mogelijkheden om hun zoon te laten opgroeien tot een fijne man die ondanks moeilijkheden wel zijn weg gevonden heeft.
Na de getuigenis van Teun en Marjan is er veel tijd voorzien om vragen te stellen en om met hen in gesprek te gaan. 
Het is tijdens de ervaringsuitwisseling niet verplicht om mee te praten of jouw ervaringen te delen.

FacebookTwitterShare

Inschrijven

Wanneer
19u30-22u00
Waar

GC Het Koetshuis
Strijtemplein 15
1760 Roosdaal
België

De zaal is gelegen op de eerste verdieping boven het eetcafé. Deze zaal is ook vlot bereikbaar via de personenlift.
Organisator
VVA
Spreker
Teun Swerts
Marjan Smeers
Contact
Ann Vlasschaert
annvlasschaert@gmail.com
0475/655058

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

29
maart
Online
Praatgroep

55-plussers met autisme

Het is niet omdat kinderen of volwassenen met autisme ouder in leeftijd worden, dat het autisme verdwijnt. Aangezien de diagnose autisme vaker gesteld wordt en onze bevolking vergrijst, zijn er in onze maatschappij ook steeds meer oudere mensen met autisme. Jammer genoeg gaat er naar hen vaak nog veel te weinig aandacht uit. Christine leidt de avond in en begeleidt het gesprek samen met Veerle.

Tijdens een online praatgroep krijg je de gelegenheid om bondgenoten te ontmoeten en jouw ervaringen te delen. Je kunt hier vrijuit praten, maar ook luisteren naar verhalen van anderen die jou steun en herkenning kunnen bieden.

Een praatgroep is alleen bedoeld voor persoonlijk betrokkenen, niet voor beroepskrachten of studenten.

 

 

Christine Delbar
Veerle Van Berckelaer
30
maart
Online
Infohuis Autisme

Online Infohuis Autisme

Om ouders, familieleden en mensen met autisme op allerlei manieren de kans te geven in contact te komen met bondgenoten organiseren we het Infohuis Autisme. In het Infohuis Autisme kan je als ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme langskomen voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin of familie en een gesprek wil met een betrokkene.
De bondgenoten van het Infohuis Autisme kunnen jou een antwoord geven op concrete praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven vanuit hun eigen ervaring. 
 

17
april
Mechelen BlinkHuis Mechelen
Getuigenis
Infomoment

Wat is autisme?

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van autisme op iemands ontwikkeling? Welke invloed kan autisme hebben op ouders en op anderen? Hoe kunnen mensen met autisme ondersteund worden? Als ervaringsdeskundige beroepskrachten weten Stinne en Natalie dit thema boeiend en verhelderend toe te lichten. 
Tijdens deze infosessie brengen zij een kader, aangevuld met eigen ervaringen en veel tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling. Het is tijdens de ervaringsuitwisseling niet verplicht om mee te praten of jouw ervaringen te delen.

 

Stinne Schaerlaecken
Natalie Deviaene

Deze cursus is volzet. Je kunt nog inschrijven voor de wachtlijst. Je wordt dan op de hoogte gebracht mocht er een plaats vrij komen.

Jijzelf, je zoon, dochter, partner, kleinkind, ... kreeg (recent) een diagnose autisme en je hebt talloze vragen over hoe het nu verder moet? Na de diagnose duiken geregeld vragen op over bepaalde situaties en/of gedrag waarmee je geen raad weet? Je wilt graag met bondgenoten overleggen, ervaringen uitwisselen, vragen delen waar je anders alleen mee blijft zitten? Dan is de basiscursus 'Omgaan met autisme' iets voor jou!
Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden geven we je meer inzicht in het autistisch waarnemen, denken, voelen en gedrag. We hebben het over omgaan met prikkels, communicatie, omgaan met stress,… Er is ook ruimte voor concrete vragen van elke deelnemer, waarbij we onze ervaring bundelen om naar antwoorden te zoeken.

Deze basiscursus is bedoeld voor persoonlijk betrokkenen en personen met autisme. 
De cursus bestaat uit 6 online sessies en wordt begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Inge Vermaercke
Kim