Online activiteiten

Elk seizoen brengt Vlaamse Vereniging Autisme een gevarieerd aanbod aan activiteiten over autisme. Hierin staat luisteren • ontmoeten • ervaren centraal. We organiseren zowel 'live' als online activiteiten. Hieronder vind je ons online aanbod.

We werken voor alle activiteiten met inschrijvingen. Je kan inschrijven wanneer je doorklikt op de activiteit die je wil bijwonen. De nodige info vind je rechts op de activiteitenpagina.

19
oktober

In een praatgroep kunnen allerlei thema’s rond autisme aan bod komen, tenzij er een specifiek thema vermeld wordt. Je krijgt hier de gelegenheid om bondgenoten te ontmoeten en jouw ervaringen te delen. Je kunt vrijuit praten, maar ook luisteren naar verhalen van anderen die jou steun en herkenning kunnen bieden.

In deze praatgroep spreken we over ouder zijn van een kind met autisme. Ouder zijn van een kind met autisme is niet altijd gemakkelijk en kan wel wat uitdagingen met zich brengen. Hoe ga je er als ouder mee om als jouw kind de diagnose autisme krijgt, hoe ga je verder, wat kan helpen in het dagelijks leven, hoe kun je de nodige ondersteuning zoeken? En hoe zorg je ervoor dat je als ouder bij de opvoeding van je kind met autisme voldoende energie voor jezelf overhoudt?
Daniel en Griet begeleiden het gesprek en leiden het in goede banen.

Deze praatgroep is alleen bedoeld voor persoonlijk betrokken ouders, niet voor beroepskrachten of studenten.

Griet Goossens
24
oktober
Online
Getuigenis

Autisme en verhuizen

Dit is een dubbele getuigenis van Tom en Sam, beiden autistische personen.
 
Tom is 31 jaar. Hij woont sinds 8 jaar alleen in zijn eigen huis. Toen hij 16 verhuisde hij voor de eerste keer naar een heel nieuw huis en dat vond hij toen best lastig en niet leuk. Hij zat ook ooit op kot tijdens studentenjaren en toen hij in Nederland werkte. Hij woonde ook al eens een half jaar in Zweden.
Voor hem waren deze verhuizingen ook allemaal belangrijke overgangen.
Voor de grote verhuis naar zijn eigen huis heeft hij alles zelf voorbereid, het huis uitgetekend en bekeken hoe het er ging uitzien, wat hij waar ging zetten. Hij koos daarom ook speciaal een huis dat bijna hetzelfde er uitzag als het allereerste huis waar hij woonde. Uiteindelijk is zijn plan om een gelijkend huis te hebben goed gelukt en ook de nodige verbouwingen daarvoor heeft hij goed doorstaan. Sinds kort woont ook zijn vriendin bijna fulltime bij hem, dus dat vraagt ook weer een aanpassing.
 
Sam: "Ben je al vaak verhuisd en vraag je je af hoe je het de volgende keer beter kunt aanpakken? Of sta je op het punt om voor de eerste keer te verhuizen en heb je geen idee waar je moet beginnen? Stem dan af op mijn bijdrage, ik ben al zeven keer verhuisd en heb zowel ervaringen als tips die ik kan delen. Wat kun je onder andere verwachten? De valkuilen van de eerste keer verhuizen en hoe je die kunt vermijden. Praktische tips voor het voorbereiden, inpakken en het administratieve proces. Inzicht in de emotionele kant van verhuizen, inclusief handvatten om de stress te minimaliseren. Gelegenheid om vragen te stellen en persoonlijke ervaringen te delen. Maak van je volgende verhuizing een zo soepel en stressvrije mogelijke ervaring! Meld je nu aan en zet de eerste stap naar een beter georganiseerde en minder stressvolle verhuizing."
 
Na hun getuigenis is er tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling.
Tom
Sam Peeters
25
oktober
Online
Getuigenis

Autisme en seksualiteit

Laura en Sanne vertellen hoe zij seksualiteit beleven als personen met autisme. Ze geven tijdens deze getuigenis voorbeelden van hoe zij intimiteit, grenzen en sensorische prikkels beleven in relatie tot seksualiteit.

Er zal ruimte zijn om zonder schroom vragen te stellen. De powerpoint zal nadien bezorgd worden.

Deze sessie is alleen bedoeld voor personen met autisme en/of hun partner.

 

Sanne
Laura Maas
26
oktober

Mensen met autisme hebben dagelijks veel last van stress. Hun denken staat nooit stil en ze vinden zelden rust. Vaak hebben ze de signalen van stress niet door of weten ze niet goed hoe ze het allemaal kunnen aanpakken.

Tijdens de 3 sessies van deze minicursus gaan we samen aan de slag om meer inzicht te krijgen in wat stress inhoudt en bekijken we mogelijke stressprikkels en -signalen, alsook de mogelijke oorzaken.

Daarna zoeken we uit welke ontspanningstechnieken passend kunnen zijn en houden we ook mindset en gedachtenpatronen onder de loep. Vragen die we hierbij kunnen stellen aan mensen met autisme: Hoe is jouw mindset? Hoe ga jij met stress om? Hoe ga jij in dialoog met jezelf? Hoe kan jij bewust grip krijgen op alle stoorzenders in jouw hoofd? Hoe zit het met structuur, een belangrijke basis voor rust?

Van daaruit bekijken we hoe je anders met stress kan leren omgaan op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

Deze cursus staat open voor volwassenen met autisme en personen uit hun netwerk die deze cursus volgen om meer inzicht te krijgen in omgaan met stress voor hun partner, familielid, … 

Inge Vermaercke
Danièle
06
november
Online
Getuigenis

Autisme en vrije tijd

Tijdens deze online sessie krijg je het verhaal te horen van Ann en Joris. 

Elk jaar staan ouders met kinderen met autisme voor een extra uitdaging: twee maanden vrije tijd inhoud geven en voorspelbaar maken voor hun kroost. Ook de kortere vakantieperiodes en de weekends geven vaak al de nodige problemen om in te vullen.

Net als elk kind willen de jongeren met autisme en hun ouders er iets leuks van maken. Toch gaat het vaak direct fout doordat de structuur van school wegvalt. Om tegemoet te komen aan die specifieke noden van de kinderen en hun gezinnen, startten Ann en nog enkele anderen VZW jASSper. Zij gaan samen met kinderen met ASS op weg om zinvolle vrijetijdsbeleving te maken.

Ze zijn gedurende het hele kamp, dat doorgaat de tweede week van juli, volledig transparant naar de ouders toe.  Ze tonen hoe ze de kinderen op een voor hen aanvaardbare manier uitdagen binnen een veilige en voorspelbare context.Ook voor jeugdverenigingen en speelpleinwerkingen hebben ze bij JaSSper tips uitgewerkt en leiden ze monitoren op om zoveel mogelijk geïntegreerd te kunnen werken.

Als mama en nona van kinderen met een diagnose heeft Ann zelf vaak het gevoel van onmacht en verdriet ervaren, maar ook de prachtige momenten van geluk en groei. Het gezegde “vrije tijd, blije tijd” hoeft niet altijd op te gaan, verveling heeft ook nut, maar een evenwicht vinden is de kunst.

Joris is 38 jaar en heeft autisme. Hij werkt bij de Vlaamse overheid, is veel met muziek bezig, maakt lange fietsreizen en is mede - organisator van de Pass Mortsel activiteiten. In deze getuigenis vertelt hij graag hoe de vrije tijd evolueert in zijn leven, hoe hij vrije tijd probeert te definiëren en hoe hij zijn tijd probeert te structureren, waardoor "vrije tijd" ook mentaal als vrije tijd kan aanvoelen. Een proces dat steeds in ontwikkeling is.

Na de getuigenis van Ann en Joris is er tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Ann Theys
Joris De Fraeye
07
november

Op haar 18e kreeg het broertje van Loubna o.a. de diagnose autisme. Loubna vertelt hoe ze - als een gezin met migratieachtergrond - autisme binnen hun culturele context begrepen. Ze vertelt wat de impact was van zijn diagnose en de latere diagnoses van andere familieleden op de familie.

Loubna belicht de culturele nuances die de ervaring vorm gaven en werpt licht op hoe deze dynamiek het begrip en omgaan met autisme beïnvloedt. Ze probeert dieper inzicht te geven in de samensmelting van neurodiversiteit en culturele diversiteit. Ze vertelt hoe deze samenkomen in verschillende situaties.

 

Loubna
07
november

Jijzelf, je zoon, dochter, partner, kleinkind, ... kreeg (recent) een diagnose autisme en je hebt talloze vragen over hoe het nu verder moet? Na de diagnose duiken geregeld vragen op over bepaalde situaties en/of gedrag waarmee je geen raad weet? Je wilt graag met bondgenoten overleggen, ervaringen uitwisselen, vragen delen waar je anders alleen mee blijft zitten? Dan is de basiscursus 'Omgaan met autisme' iets voor jou!
Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden geven we je meer inzicht in het autistisch waarnemen, denken, voelen en gedrag. We hebben het over omgaan met prikkels, communicatie, omgaan met stress,… Er is ook ruimte voor concrete vragen van elke deelnemer, waarbij we onze ervaring bundelen om naar antwoorden te zoeken.

Deze basiscursus is bedoeld voor persoonlijk betrokkenen en personen met autisme. 
De cursus bestaat uit 6 online sessies en wordt begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Inge Vermaercke
Danièle
08
november

De overgang van middelbaar onderwijs naar het hoger onderwijs verloopt niet altijd van een leien dakje. Bij jongvolwassenen met autisme is dat ook zo. Autisme kan hindernissen met zich meebrengen. Nochtans zien we dat de slaagkansen van jongvolwassenen met autisme in het hoger onderwijs hoger liggen dan vroeger. Er is meer kennis van autisme en hogescholen bieden op een andere manier hulp. 

Tijdens de eerste sessie van deze minicursus willen we graag stilstaan rond de hindernissen die kunnen voorkomen bij de overgang naar en het studeren aan het hoger onderwijs voor jongvolwassenen met autisme. We bekijken vanwaar dit komt.  In een tweede sessie maken we tijd om stil te staan bij het maken van een studiekeuze en de vooroordelen die in de maatschappij gangbaar zijn rond autisme en studiekeuze. In de laatste sessie is het de bedoeling een overzicht te bieden van hulpbronnen voor jongvolwassenen die studeren in het hoger onderwijs.

Vanuit professionele ervaring van Joke als studentenbegeleider aan de hogeschool en als auticoach wordt de theorie tot leven gebracht. Daarnaast is het de bedoeling studenten met ASS aan het woord te laten. Er zal elke sessie ook ruimte gemaakt worden om jullie eigen verhaal te vertellen en vragen te stellen. 

Sessie 1

  • Hindernissen voor jongvolwassenen in de overgang naar het hoger onderwijs
  • Achterliggende verklaringen
Joke Vanhauwaert
13
november
Online
Infohuis Autisme

Online Infohuis Autisme

Om ouders, familieleden en mensen met autisme op allerlei manieren de kans te geven in contact te komen met bondgenoten organiseren we het Infohuis Autisme. In het Infohuis Autisme kan je als ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme langskomen voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin of familie en een gesprek wil met een betrokkene.
De bondgenoten van het Infohuis Autisme kunnen jou een antwoord geven op concrete praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven vanuit hun eigen ervaring.

Individueel gesprek

Tijdens het Online Infohuis Autisme wordt er voor jou een individueel gesprek voorzien. In dat gesprek kan je met je vragen en verhaal terecht bij een vrijwilliger die tijd maakt om naar jou te luisteren. Deze persoon kan je met tips en eigen ervaringen proberen een antwoord te bezorgen op jouw vragen of door te verwijzen naar organisaties of personen die je verder kunnen helpen.
Via het inschrijvingsformulier kan je aangeven wanneer je graag in gesprek gaat en wat je vraag of vragen zijn.

15
november
Online
Infomoment

Wat is Autisme?

Autisme, wat is dat nu eigenlijk? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van autisme op iemands ontwikkeling? Wat als je zelf autisme hebt? Welke invloed kan autisme hebben op ouders en op anderen? Hoe kunnen mensen met autisme ondersteund worden?

Tijdens deze sessie biedt Kris De Groot, auticoach, een overzicht van de theorie, ruim aangevuld met verhalen uit de praktijk. Er is veel tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling. 

Kris De Groot