Privacyverklaring en beleid

Vlaamse Vereniging Autisme vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring geven we je heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met jouw persoonlijke informatie. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen. Vlaamse Vereniging Autisme houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of de General Data Protection Regulation (GDPR). Vlaamse Vereniging Autisme is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht op de contactgegevens, die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Vlaamse Vereniging Autisme verzamelt en verwerkt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze werking.

 • Wanneer je lid wordt van VVA, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en VVA lidnummer.
 • Wanneer je vrijwilliger of freelancer wordt bij VVA, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, geboortedatum, leeftijd, nationaal nummer (of ondernemingsnummer van de organisatie waarvoor je freelance werk doet), geslacht, betrokkenheid bij autisme* en persoonlijke voorkeuren. We houden bij welke activiteiten je verzorgt voor VVA en mogelijks beeldopnames.
 • Wanneer je inschrijft voor één van onze activiteiten, pas(s)-uitnodigingen of een infopakket, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer (indien betalende activiteit) en betrokkenheid bij autisme*.
 • Wanneer je inschrijft voor één van onze acties of een aankoop doet, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer.
 • Wanneer je onze vereniging als donateur of initiatiefnemer van een actie steunt, registreren we je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, nationaal nummer en informatie over ontvangen bedragen.
 • Wanneer je onze vereniging via direct mailing steunt, vind je een meer specifiek privacyverklaring van jouw gegevens op deze link.

Vlaamse Vereniging Autisme verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. *Betrokkenheid bij autisme is gevoelige informatie.

Wat doen we ermee?

Je contactgegevens gebruiken we voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met jou (zoals lid, vrijwilliger of freelancer worden), administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (vb. nieuwsbrief, informatie omtrent realisaties en werking van Vlaamse Vereniging Autisme, betalings- en praktische info, inschrijvingsbevestiging). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang. In zoverre de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Hoe bewaren en beschermen we jouw gegevens?

Vlaamse Vereniging Autisme streeft ernaar om jouw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisatorische maatregelen, waaronder:

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord. Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.
 • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Vlaamse Vereniging Autisme kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Vlaamse Vereniging Autisme bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet of contractueel is vereist.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Enkel onze teamleden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens in onze database. Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met vrijwilligers, freelancers, partners, leveranciers of andere aangestelden van Vlaamse Vereniging Autisme wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering van de activiteiten en werking van VVA. Met deze vrijwilligers, freelancers, partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van jouw persoonsgegevens garanderen. Verder zal Vlaamse Vereniging Autisme de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kan steeds jouw gegevens kosteloos laten aanpassen of verwijderen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers om ernstige en legitieme redenen. Je kan op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door Vlaamse Vereniging Autisme te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Voor bovenvermelde bezwaren of vragen neem je contact op met Vlaamse Vereniging Autisme, via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan. Om misbruik te voorkomen en jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij jouw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met Vlaamse Vereniging Autisme op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring vermeld staan. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35) (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat een website via jouw browser opslaat op je harde schrijf of mobiel apparaat wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Vlaamse Vereniging Autisme werkt enkel met 'third party cookies'. Dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf maar wel van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. De website van Vlaamse Vereniging Autisme maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die op deze manier gegenereerd wordt over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Deze privacyverklaring en beleid

Deze privacyverklaring en beleid zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die Vlaamse Vereniging Autisme van jou verzamelt en verwerkt. Door deel te nemen aan de werking van Vlaamse Vereniging Autisme ga je ermee akkoord dat deze privacyverklaring en beleid van toepassing zijn op de door Vlaamse Vereniging Autisme verwerkte persoonsgegevens. Vlaamse Vereniging Autisme behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring en beleid aan te passen. De van toepassing zijnde versie kan je steeds op de website van Vlaamse Vereniging Autisme terugvinden.

Contactgegevens

Vlaamse Vereniging Autisme vzw
Groot Begijnhof 14
9040 Sint-Amandsberg
vva@autismevlaanderen.be
078/152.252
 

Laatste aanpassing: 1 juli 2020

FacebookTwitterShare