Communicatie

Activiteiten over dit thema

06
februari
Aarschot Den Abricot
Getuigenis
Infoavond

Autisme en verbindend communiceren

Op een verbindende manier communiceren is vaak niet vanzelfsprekend. Als daarbij nog één of beide gesprekspartners autisme hebben, kan dat een extra uitdaging zijn. Deze avond bekijken we de complexiteit van communicatie en gaan we aan de slag met het dynamische communicatiemodel van Marshall Rosenberg. Het wordt een interactieve avond, waar jouw eigen 'moeilijke' gesprekken aan bod kunnen komen. Je gaat naar huis met extra inzichten in verbindend communiceren. Kristel Binnemans is coördinator van ’t pASSt, een organisatie gedragen voor en door mensen met autisme en hun omgeving. Voor Kristel is iedere stap pas geslaagd als zij mensen in verbinding laat komen met zichzelf en anderen. Dit vanuit het geloof in talenten van éénieder, in het onthullen van mensen en hun verborgen talenten, in de keuze om te denken vanuit oplossingen en in het creëren van mogelijkheden. Er wordt tijdens deze avond ruim tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.

 

Kristel Binnemans
29
mei
Gent Vlaamse Vereniging Autisme
Vorming

Basiscursus Autisme Verhelderd • Gent • sessie 1

Je hebt een vermoeden of een diagnose autisme? Je wilt meer inzicht krijgen in het denken en doen van mensen met en zonder autisme? Je wil je eigen autisme verduidelijken voor jezelf en voor je omgeving? Je wilt met bondgenoten overleggen en ervaringen uitwisselen? Dan is de basiscursus voor volwassenen met autisme iets voor jou. Doorheen de sessies komen verschillende thema’s aanbod, zoals: Hoe verwerk ik informatie en wat is het gevolg hiervan op mijn dagelijks leven; In kaart brengen van mijn kwaliteit van bestaan op diverse domeinen; Reflecteren over welke invloed andere mensen, gebeurtenissen, omgevingen … op mij hebben; Mijn persoonlijke wegwijzer.

De cursus is bedoeld voor personen met (een vermoeden van) autisme.

Deze cursus bestaat uit 3 sessies van telkens 1 dag en wordt begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Els De Bruycker
Christine Delbar