Vlaamse Vereniging Autisme brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.

Doe mee met onze activiteiten

14
oktober
Hasselt Assjette vzw
Infohuis Autisme

Infohuis Autisme • Hasselt

Om ouders, familieleden en mensen met autisme op allerlei manieren de kans te geven in contact te komen met bondgenoten organiseren we het Infohuis Autisme.

In het Infohuis Autisme kan je als ouder, persoonlijk betrokkene of volwassene met autisme vrijblijvend langslopen voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene met autisme. Je kan er terecht bij vermoedens van autisme, als je pas de diagnose kreeg of al wat langer bekend bent met autisme in je gezin of familie en een gesprek wil met een betrokkene. De bondgenoten van het Infohuis Autisme kunnen jou een antwoord geven op concrete praktische vragen, luisteren naar jouw verhaal en tips geven vanuit hun eigen ervaring. Je kan ter plekke ook interessante literatuur inkijken, een infopakket meenemen…

15
oktober
Voortkapel-Westerlo Palok
Getuigenis

Autisme en puberteit

De puberteit is ook voor jongeren met autisme en hun ouders een woelige periode. Op een aantal terreinen wordt een grotere zelfstandigheid verwacht dan tijdens de kindertijd: zelfredzaamheid, meewerken in het huishouden, huiswerk organiseren, eigen keuzes maken... Raf vertelt over zijn ervaringen. Hij is gehuwd en vader van 4 kinderen (3 jongens en 1 meisje), waarvan twee kinderen met autisme. Raf is ondernemend, communicatief en sociaal. Samen met zijn vrouw runt hij een melkveebedrijf. Zij organiseren ook kinderfeestjes, teambuildings en schoolbezoeken (ook voor het bijzonder onderwijs) en zijn tevens een zorgboerderij. Op de zorgboerderij ontvangen zij in de mate van het mogelijke ook jongeren met een verstandelijke beperking zodat zij een zinvolle dagbesteding kunnen beleven. Ook autisme speelt hierbij dikwijls een rol. Na de getuigenis van Raf is ruim tijd voorzien voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Raf