Participate

 

De website participate-autisme.be is een gemakkelijk toegankelijke plek voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme.

Vlaamse Vereniging Autisme is van bij aanvang partner van het project en zorgde ervoor dat de doelgroep steeds betrokken werd. Volwassenen met autisme en ouders van een kind met autisme hebben mee de richting en de inhoud van de website bepaald, feedback gegeven op teksten voor de website en hebben de online tools op zowel gebruiksvriendelijkheid als inhoud getest. De getuigenissen en praktijkvoorbeelden van mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme vormen een zeer belangrijk en gewaardeerd onderdeel van de website.

Voor wie?

De website werd aanvankelijk voor ouders van een kind met een autismespectrumstoornis ontwikkeld. Zowel voor ouders van heel jonge kinderen als jongvolwassenen, met verstandelijke beperking, normaal tot hoog begaafd. 
Autismespectrumstoornis opent blijvende behoeften doorheen de gehele levensloop. Op het platform Participate vind je daarom ook inhoud voor jongeren en volwassenen met autisme. Ook beroepskrachten vinden er nuttige informatie. De website is er dus voor iedereen die op zoek is naar duidelijke en concrete informatie over autisme.

Wat is het doel?

Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun netwerk te verbeteren.

Participate wil ouders, jongeren en volwassenen met autisme ondersteunen door  wetenschappelijke onderbouwde informatie te bieden op een manier die toegankelijk is voor iedereen.

Autisme begrijpen doe je niet enkel door deskundige uitleg te lezen maar ook door de vele ervaringsverhalen. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden kan je meer dan 3 uur video’s bekijken. Ouders, kinderen en volwassenen met autisme tonen hoe ze een probleem aanpakken, welke hulpmiddelen ze gebruiken en wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Het motiveert en stimuleert om zelf dingen uit te proberen. Het brengt mensen op ideeën of het bevestigt wanneer men onterecht aan de aanpak twijfelt. Wat aanvankelijk moeilijk is, wordt een verhaal van mogelijkheden en vooruitgang.

Wat is het aanbod?

Participate helpt autisme begrijpen via:

  • Informatie over communicatie, sociaal inzicht, verbeelding en fantasie, inlevingsvermogen en emoties, zintuiglijke gevoeligheden, sterke kanten, oorzaken van autisme, theorieën over autisme, bijkomende problemen, …
  • video’s: deskundigen geven uitleg, mensen met autisme getuigen, ouders brengen hun verhaal en je ziet beelden van kinderen met autisme in hun alledaagse omgeving.

Participate biedt je strategieën en hulpmiddelen zodat je ...

  • de communicatie positief kan beïnvloeden
  • relaties met anderen kan bevorderen
  • de zelfstandigheid kan verhogen
  • vrijetijdsactiviteiten vorm kan geven
  • moeilijk gedrag kan voorkomen en verhelpen.

De voorbeelden in de rubriek 'Bij u thuis' en de vele video’s maken het nog concreter.

Participate biedt gratis tools: