VVA Magazine

VVA Magazine is een uitgave van Vlaamse Vereniging Autisme en verschijnt 4 keer per jaar.
VVA Magazine is een klankbord voor een brede waaier aan ervaringen en informatie over en rond autisme.

Het VVA Magazine staat boordevol persoonlijke ervaringen, geschreven door mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Verhalen over wat het betekent om dag in dag uit te leven met autisme. In deze genuanceerde verhalen wordt vertrokken vanuit de kwaliteiten van mensen met autisme en hun omgeving, rekening houdend  met hun specifieke noden. Deze verhalen inspireren!

We snijden verschillende thema's aan en brengen de diversiteit van autisme in beeld.
Naast verhalen krijg je in het magazine twee keer per jaar ook een overzicht van onze activiteiten, informatie over de werking van onze vereniging, Participate! informatie, nieuwtjes ...

Schrijf je graag en wil je jouw verhaal delen? Neem contact met Marjan

Oplage

3.250 exemplaren

Hoe een abonnement nemen op het magazine?

Een abonnement als persoonlijke betrokkene of persoon met autisme

Wie lid is van Vlaamse Vereniging Autisme ontvangt het VVA Magazine.

Soorten lidmaatschap:

  • 30 euro: gewoon lidmaatschap met alle voordelen. Meer info.
  • 75 euro: steunend lid: gewoon lidmaatschap plus een extra gift van 45 euro met recht op een fiscaal attest dat wordt uitgereikt in begin van het volgend jaar

Schrijf jouw lidmaatschapsbijdrage over op het rekeningnummer BE62 0012 3812 3861 van VVA, 9040 Gent, met vermelding 'VVA LID' voor een lidmaatschap. Stuur een mailtje met jouw informatie.

Een abonnement als organisatie of beroepskracht

Ook beroepskrachten en organisaties kunnen vanaf 2020 een jaarabonnement nemen op het VVA Magazine.

  • Schrijf 40 euro over op het rekeningnummer BE62 0012 3812 3861 van VVA, 9040 Gent, met vermelding 'Abonnement + naam organisatie' voor een abonnement.

Losse exemplaren bestellen?

Een exemplaar van het magazine kost 5 euro per stuk (plus verzendingskosten indien per post te versturen). Stuur een mailtje voor meer informatie of met jouw bestelling.

Thema's van de voorbije edities:

2021 Sociale verplichtingen
  Verstandelijke beperking
  Brussen
2022 Anders zijn (eerste magazine in de nieuwe lay-out)
  Redelijke aanpassingen
  Diagnose autisme
  Autisme en eetproblemen
2023 55-plussers met autisme (verschijnt in februari)


Verzending

Het VVA Magazine wordt in februari, mei, augustus en november verzonden. 

Adverteren

Neem contact op.

Benieuwd?

Neem een kijkje in onderstaande nummers van het VVA Magazine. 

FacebookTwitterShare