Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Missie & Visie

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door middel van:

Bondgenotenwerking

Met onze bondgenotenwerking willen we de opbouw van lokale, natuurlijke netwerken ondersteunen en het herstel van het sociale weefsel rond personen met autisme en hun omgeving vergemakkelijken. Dit doen we aan de hand van verscheidene initiatieven: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, Contactbondgenootschap, inleefsessies, regionale activiteiten (regio-, thema-, netwerking, …), vorming, verhalen verspreiden via onze website en magazine, …

Sensibilisering

Via sensibilisering trachten we iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste ondersteuning door het eigen netwerk en beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.

Wereld Autisme Dag

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Jaarlijks vinden op die dag wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder wil sensibiliseren rond autisme.
Concreet zet VVA zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren, door de focus te plaatsen op de kwaliteiten van mensen met autisme. Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert immers een autismevriendelijke omgeving.

In 2020 - een jaar getekend door de grote impact van COVID-19 op ons dagelijkse leven - kozen we ervoor om, in deze periode rond Wereld Autisme Dag, een positieve noot te brengen. Want de onverbloemde en aandachtige blik van mensen met autisme kan ons tonen hoe écht en kleurrijk de wereld kan zijn. Daarom lanceerden we deze warme en welgemeende oproep: wees gewoon wie je bent en toon ook jouw kleuren tot iedereen ze kent.
Op onze 'Be Aut'hentic' pagina delen we graag kleurrijke en authentieke verhalen. De diversiteit van autisme wordt met een rijk kleurenpalet in beeld gebracht.

Van 30 maart t.e.m. 3 april kan iedereen onze campagne beluisteren op de Vlaamse Media: Radio 1, Radio 2, StuBru, MNM en Klara, Nostalgie...  Klik hier voor meer informatie omtrent de acties die VVA verder nog onderneemt.

 

Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. In onze werking staat ervaringsuitwisseling met én tussen persoonlijk betrokkenen centraal. Onze vrijwilligers en medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te veranderen.

 
FacebookTwitterShare