Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Missie & Visie

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifieke noden.
Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

De vereniging – met zijn vele ervaringsdeskundige vrijwilligers – is de stuwende kracht achter tal van initiatieven en tracht haar missie te realiseren door middel van:

Bondgenotenwerking

Met onze bondgenotenwerking willen we de opbouw van lokale, natuurlijke netwerken ondersteunen en het herstel van het sociale weefsel rond personen met autisme en hun omgeving vergemakkelijken. Dit doen we aan de hand van verscheidene initiatieven: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, binnenstebuiten werking (regio-, thema-, netwerking, …), vorming, community website, …

Sensibilisering

Via sensibilisering trachten we iedereen (overheid, beroepskrachten, de samenleving, netwerk van persoonlijk betrokkenen en personen met autisme) goed te informeren zodat mensen met autisme en hun omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn – naast een aangepaste ondersteuning door het eigen netwerk en beroepskrachten – noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.

Wereld Autisme Dag

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Jaarlijks vinden op die dag wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder wil sensibiliseren rond autisme.
Concreet zet VVA zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren, door de focus te plaatsen op de kwaliteiten van mensen met autisme. Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert immers een autismevriendelijke omgeving.

In 2019 verspreiden we verder het begripvirus voor mensen met autisme #begripvoorautisme. Dankzij onze concrete begriptips kan je onmiddellijk zelf aan de slag gaan om begrip te tonen voor autisme. In de campagneweek van 1 t.e.m. 6 april laten we mensen even voelen om autisme te hebben in onze prikkelcaravan en kan iedereen onze campagne bekijken en beluisteren op de Vlaamse Media: Eén, Radio 1, Radio 2, StuBru, MNM en Klara, Nostalgie, Buzzbrussel ... We sluiten deze campagneweek af met ons wandel- en loopevent, Blue Run 4autism.  Klik hier voor meer informatie omtrent de acties die VVA verder nog onderneemt.

Autismefonds

Via het Autismefonds wil VVA mee projecten realiseren die kwaliteitsvolle ondersteuning in de hand werken voor personen met een beperking en hun netwerk. Daartoe geeft VVA niet-rechtstreeks subsidieerbare activiteiten van social-profit organisaties in het brede welzijns- en onderwijsveld, op het terrein van diagnostiek en/of assessment, vorming en praktijkbegeleiding, woon-, leef- en/of werkkwaliteit, … financiële steun.

Om dit alles te realiseren doet ons VVA-team beroep op tal van geëngageerde vrijwilligers, die met hun ervaringsdeskundigheid veel betekenen voor tal van bondgenoten. In onze werking staat ervaringsuitwisseling met én tussen persoonlijk betrokkenen centraal. Onze vrijwilligers en medewerkers verlenen geen diensten, maar versterken de eigen kracht van mensen om zelf hun situatie ten goede te veranderen.

 
FacebookTwitterShare
Lid worden

Steun onze vereniging met jouw lidmaatschap! Je krijgt er heel wat voor terug: kijk maar even.

Word vrijwilliger

We zijn steeds op zoek naar mensen die de handen uit de mouwen willen steken, en dat kan op heel wat uiteenlopende manieren. Heb jij zin om mee te werken aan een autismevriendelijke samenleving?

Steun autisme

Je kan ons op verschillende manieren een financieel steuntje in de rug geven. Alvast bedankt!

Activiteiten

We organiseren tal van activiteiten voor mensen met autisme, persoonlijk betrokkenen, alle geïnteresseerden ... zoals regionale activiteiten, vorming, activiteiten op aanvraag, inleefsessies, infohuizen, fondsenwervende activiteiten.

Jaarverslag

De publicatie van het jaarverslag is de gelegenheid bij uitstek voor VVA om een balans op te maken van de activiteiten die ze het afgelopen jaar ondernam om haar missie en visie te realiseren. VVA heeft een brede waaier aan activiteiten die een maximale levenskwaliteit van alle persoonlijk betrokkenen nastreeft.