VVA Vrijwilligersengagementen

Vrijwilligersengagementen

Iedereen kan vrijwilliger worden bij VVA. Je hoeft geen specifieke opleiding gevolgd te hebben. Met een warm hart voor mensen met autisme en goesting kom je al heel ver.

VVA wil een platform bieden waardoor datgene wat mensen in hun eigen situatie verwezenlijken (of net niet kunnen verwezenlijken) betekenis krijgt voor anderen. Deze ervaringsdeskundigheid is een belangrijke invalshoek voor iedereen die bij onze werking betrokken is.
Voor de inhoudelijke engagementen doen we enkel beroep op persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme. Autisme en de impact op het (samen)leven met autisme van binnenuit kennen, is een unieke en sterke ervaring die voor nieuwkomers, bondgenoten en buitenstaanders verrassende en verrijkende inzichten oplevert en die ervoor zorgt dat mensen hun eigen situatie aanpakken.
Iedereen die daar goesting in heeft kan ons wel praktisch en logistiek ondersteunen, bv bij de organisatie van een event.

Graag kijken we samen met jou waar jouw talenten en interesses liggen. We zoeken samen naar een goeie match met de werking van VVA, zodat we elkaar kunnen versterken.

Wat doe je graag? Vertellen, luisteren, belangen behartigen of doen?

Vertellen

Als getuige, co in de basiscursus of in de inleefsessie autisme deel jij je persoonlijke ervaring met autisme voor een groep mensen. Vertellen over jouw eigen denken en handelen is voor jou geen probleem. Je vindt het niet erg als mensen een andere visie hebben dan jij en je gaat daar respectvol mee om. Je ziet diversiteit als een meerwaarde. Elke persoon met autisme is uniek en autisme uit zich op verschillende manieren, dat is voor jou vanzelfsprekend.

Getuige`

In een getuigenis vertel je jouw persoonlijke verhaal rond een bepaald thema. Dat verhaal breng je voor een groep mensen. Je kan uitgenodigd worden om over een specifiek thema te getuigen of je kan ook zelf thema’s aanreiken waarover je graag zou willen vertellen. Een getuigenis kan op locatie of online doorgaan.

Als je aan de slag gaat als getuige, word je ondersteund door het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen. Die ondersteuning is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden.

Co in de (online) basiscursus

Een basiscursus bestaat uit 6 sessies die begeleid worden door een duo ervaringsdeskundigen. De cursus is bedoeld voor persoonlijk betrokkenen en personen met autisme. Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden geven we deelnemers meer inzicht in het autistisch waarnemen, denken, voelen en gedrag. Thema’s als omgaan met prikkels, communicatie, omgaan met stress,… komen aan bod. Er is ook ruimte voor concrete vragen van elke deelnemer. Een basiscursus kan op locatie of online doorgaan.

Als co in de basiscursus begeleid je tijdens 6 sessies samen met een andere ervaringsdeskundige (de trekker van de cursus) een groep deelnemers. De inhoud en het verloop van de basiscursus volgen een vast stramien. Deze leidraad vul je aan met voorbeelden uit je eigen ervaring

Als je aan de slag gaat als co in de basiscursus, word je ondersteund door het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen. Die ondersteuning is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden. Er wordt ook steeds afgestemd met de trekker van de basiscursus, de ervaringsdeskundige die samen met jou de deelnemers begeleidt.

Co in de (online) inleef

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. Tijdens de inleefsessie kunnen deelnemers aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven. Via diverse inleefmethodieken worden deelnemers ondergedompeld in het ‘autistisch denken en voelen’.

Als vrijwilliger ‘co in de inleef’ begeleid je samen met een andere ervaringsdeskundige (de trekker van de inleefsessie) een groep deelnemers. De inhoud en het verloop van de inleefsessie volgen een vast stramien. Deze leidraad vul je aan met voorbeelden uit je eigen ervaring.

Als je aan de slag gaat als co in de inleef, word je ondersteund door het aanspreekpunt voor de inleefsessies. Die ondersteuning is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden. Er wordt ook steeds afgestemd met de trekker van de inleefsessie, de ervaringsdeskundige die samen met jou de deelnemers begeleidt.

Vlotte pen

In onze werking geven we ruimte aan geschreven materiaal (gedichten, persoonlijke verhalen, vertaling, samenvatting, verslag,…) van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen.
VVA wordt gecontacteerd door andere organisaties om feedback te geven op brochures, teksten, websites,… Ook VVA laat graag haar teksten eens kritisch nalezen. Jullie feedback zorgt er mede voor dat deze producten autismevriendelijker worden.

Als vrijwilliger vlotte pen contacteren we jou met een vraag om bijvoorbeeld je verhaal te delen of om een persoon met autisme of persoonlijk betrokkenen te interviewen. Bij elke vraag kan je overwegen of je er al dan niet op ingaat. Het aanspreekpunt Storytelling zorgt voor je ondersteuning.

Luisteren

Hou je ervan om te luisteren naar het verhaal van anderen? Dan is een van de volgende engagementen misschien wel iets voor jou: vrijwilliger autismetelefoon, vrijwilliger infohuis autisme, gespreksbegeleider of contactbondgenoot.
Je denkt mee over de vragen en bezorgdheden van de ander. Tijdens de gesprekken vertel je gedoseerd over jouw persoonlijke ervaring. Je vindt het niet erg als mensen een andere visie hebben dan jij en je gaat daar respectvol mee om. Je ziet diversiteit als een meerwaarde. Elke persoon met autisme is uniek en autisme uit zich op verschillende manieren, dat is voor jou vanzelfsprekend.

Vrijwilliger Autismetelefoon

Iedereen met vragen of nood aan een luisterend oor kan terecht bij de Autismetelefoon. De Autismetelefoon wordt bemand door persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, … en personen met autisme. Er is een beurtrolsysteem met meerdere vrijwilligers.

Als vrijwilliger beman je de autismetelefoon van bij je thuis. Je luistert naar het verhaal van de beller en denkt mee over vragen en bezorgdheden. Als vrijwilliger aan de Autismetelefoon sta je dus dicht bij mensen met autisme en hun omgeving, bij hun moeilijke momenten, hun vragen en hun verhalen. Je gelooft dat luisteren en een gesprek van mens tot mens een verschil kunnen maken. Door je ervaring met autisme herken je het verhaal van de beller en ga je samen op zoek naar antwoorden. Indien nodig verwijs je de beller door naar professionele hulpverlening of diensten.

Als je aan de slag gaat als vrijwilliger Autismetelefoon, sta je er niet alleen voor. Je komt terecht in een geëngageerde groep vrijwilligers bij wie je terechtkan met je vragen. Ook je aanspreekpunt Autismetelefoon staat voor je klaar. De ondersteuning die je krijgt, is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden.

Vrijwilliger Infohuis Autisme

Tijdens het Infohuis Autisme kunnen ouders, persoonlijk betrokkenen of volwassenen met autisme vrijblijvend langskomen voor een babbel met een ouder, partner of een volwassene met autisme. De vrijwilligers van het infohuis Autisme geven een antwoord op concrete praktische vragen, luisteren naar het verhaal en geven tips vanuit hun eigen ervaring. Het infohuis vindt plaats op verschillende locaties in Vlaanderen of online.

Als vrijwilliger in het infohuis sta je dus dicht bij mensen met autisme en hun omgeving, bij hun moeilijke momenten, hun vragen en hun verhalen. Je gelooft dat luisteren, een gesprek van mens tot mensen, herkenning en erkenning een verschil kunnen maken.

Als je aan de slag gaat als vrijwilliger Infohuis, sta je er niet alleen voor. Je komt terecht in een geëngageerde groep vrijwilligers bij wie je terecht kan met je vragen. Ook je aanspreekpunt Autismetelefoon staat voor je klaar. De ondersteuning die je krijgt, is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden.

Gespreksbegeleider

VVA organiseert verschillende soorten activiteiten, waaronder ook praatavonden rond een bepaald thema. Als gespreksbegeleider modereer je dat groepsgesprek.

Als gespreksbegeleider hou je van het faciliteren van ervaringsuitwisseling in groepsgesprekken. De deelnemers aan onze praatavonden en praatgroepen zijn mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen, heel soms ook beroepskrachten. Als gespreksbegeleider zorg je ervoor dat iedereen die dat wenst aan bod kan komen en zich gehoord kan voelen. Je kan goed luisteren en bent begripvol ten aanzien van allerlei situaties. Je toont respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jij. Je zorgt ervoor dat mensen met diverse achtergronden (zoals etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit,...) zich welkom voelen.

Als je aan de slag gaat als gespreksbegeleider, word je ondersteund door het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen. Die ondersteuning is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden.

Contactbondgenoot

Als contactbondgenoot ben je persoonlijk betrokken bij autisme. Je luistert naar het verhaal van je bondgenoot en geeft tips vanuit je eigen ervaring. Je denkt mee en gaat samen op weg om zo de (zoek)tocht toch wat te verlichten.

Als je je engageert als contactbondgenoot, brengen we je in contact met een bondgenoot met een gelijkaardig verhaal als het jouwe. Hoe het verdere contact verloopt, beslissen jullie samen al naar gelang jouw mogelijkheden en die van de contactbondgenoot. (bv. e-mail, Messenger, Whatsapp, telefoon, live…)

 Als je aan de slag gaat als contactbondgenoot, kan je terecht bij het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen.

Belangen behartigen

VVA werkt op allerlei levensdomeinen samen met verschillende maatschappelijke actoren om de levenskwaliteit van personen met autisme en hun omgeving te verhogen. We willen een samenleving creëren waar er meer begrip is voor autisme. We vinden het belangrijk dat personen met autisme en hun omgeving voldoende participatiekansen krijgen in de samenleving.
Om mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen een stem te geven in het beleid, werken we volgens het NOOZO-principe (Niets Over Ons Zonder Ons).

Vanuit je persoonlijke ervaring met autisme verdedig jij de belangen van personen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Je vindt het niet erg als mensen een andere visie hebben dan jij en je gaat daar respectvol mee om. Je ziet diversiteit als een meerwaarde. Elke persoon met autisme is uniek en autisme uit zich op verschillende manieren, dat is voor jou vanzelfsprekend.

Ligt belangenbehartiging je nauw aan het hart, dan is een van de volgende engagementen misschien iets voor jou: vrijwilliger themagroep, vertegenwoordiger themagroep, vrijwilliger focusgroep, vrijwilliger projectgroep, beleidsvertegenwoordiger of vrijwilliger redactie.

Vrijwilliger themagroep

Een themagroep is een groepje van vrijwilligers met expertise rond een bepaald thema (bv. geestelijke gezondheidszorg, onderwijs,…). Binnen die groep ga jij samen met de andere vrijwilligers aan de slag om dat thema te verkennen: je detecteert maatschappelijke tendensen, brengt de noden van mensen met autisme en hun omgeving in kaart. Je onderzoekt welke andere organisaties actief zijn, legt contact met hen en onderzoekt op welke manier je kan samenwerken.

Als vrijwilliger themagroep deel je je eigen ervaring met de andere vrijwilligers en denk je mee over de noden van mensen met autisme en hun omgeving met betrekking tot het thema. Je kijkt samen met de andere deelnemers welke rol jij kan opnemen in de groep.

Je wordt als vrijwilliger themagroep ondersteund door de vertegenwoordiger van de themagroep. Je kan ook terecht bij je aanspreekpunt.

Vertegenwoordiger themagroep

Een themagroep is een groepje van vrijwilligers met expertise rond een bepaald thema (bv. geestelijke gezondheidszorg, onderwijs,…). Binnen die groep ga jij samen met de andere vrijwilligers aan de slag om dat thema te verkennen: je detecteert maatschappelijke tendensen, brengt de noden van mensen met autisme en hun omgeving in kaart. Je onderzoekt welke andere organisaties actief zijn, legt contact met hen en onderzoekt op welke manier je kan samenwerken.

Als vertegenwoordiger themagroep modereer jij de groepsgesprekken. Als vertegenwoordiger ben je de gespreksbegeleider die ervoor zorgt dat iedereen die dat wenst aan bod kan komen en zich gehoord kan voelen. Je kan goed luisteren en bent begripvol ten aanzien van allerlei situaties. Je toont respect voor mensen die niet dezelfde visie delen als jij. Je zorgt ervoor dat mensen met diverse achtergronden (zoals etniciteit, seksuele geaardheid, genderidentiteit, ...) zich welkom voelen. Als de onderwerpen die aan bod komen complex zijn, maak jij de vertaalslag zodat iedere deelnemer die complexe materie kan begrijpen. Je kan de essentie uit een verhaal halen en standpunten formuleren.

Als vertegenwoordiger themagroep breng je verslag uit in de kerngroep. In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van de andere themagroepen, beleidsvertegenwoordigers, teamleden en redacteurs samen. Deze groep bespreekt onder meer voorstellen van themagroepen en zorgt voor een doorstroming naar de VVA-werking.

Je wordt als vertegenwoordiger themagroep ondersteund door het aanspreekpunt dat hiervoor verantwoordelijk is.

Vrijwilliger focusgroep

Een focusgroep is een groepje vrijwilligers dat vanuit ervaringsdeskundigheid feedback geeft op autismegerelateerde thema’s. VVA faciliteert deze feedbackmomenten op vraag van externe organisaties.

Als vrijwilliger focusgroep deel je je eigen ervaring met de andere vrijwilligers en denk je mee over de noden van mensen met autisme en hun omgeving met betrekking tot het thema.

Je wordt als vrijwilliger focusgroep ondersteund door de VVA-medewerker die de focusgroep organiseert.

Vrijwilliger projectgroep

Een projectgroep is een groep vrijwilligers die vanuit ervaringsdeskundigheid in autisme een werkingsaspect van VVA mee vormgeeft, bv. de online inleefsessie autisme, de game, …

Als vrijwilliger projectgroep gebruik jij je ervaring met autisme om de autismevriendelijkheid van een project te toetsen. Bijvoorbeeld: Is de communicatie helder en goed te begrijpen? Wordt autisme op een realistische manier voorgesteld? Komt de diversiteit van autisme voldoende aan bod?

Je wordt als vrijwilliger projectgroep ondersteund door de VVA-medewerker die de projectgroep organiseert.

Beleidsvertegenwoordiger

VVA werkt samen met verschillende organisaties om impact te hebben op het beleid en zo de participatiekansen van mensen met autisme en hun omgeving te vergroten. We werken onder meer samen met NOOZO vzw, het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, VVSG, …

Als beleidsvertegenwoordiger vertolk jij de belangen van personen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Je neemt als VVA-vertegenwoordiger deel aan overlegmomenten van externe organisaties of departementen. Je bent op de hoogte van de visie van VVA op diverse thema’s en draagt die ook uit. Je kan je verdiepen in complexe materie en er de essentie uit halen. Je durft te spreken in een groep, vragen te stellen en standpunten in te nemen.

Als beleidsvertegenwoordiger neem je deel aan overlegmomenten van de kerngroep. In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van de andere themagroepen, andere beleidsvertegenwoordigers, teamleden en redacteurs samen. Je brengt er verslag uit over de overlegmomenten die je had met externe organisaties of departementen. Je vraagt feedback aan de anderen als de VVA visie omtrent een thema voor jou niet duidelijk is.

Je kan als beleidsvertegenwoordiger terecht bij de kerngroep en wordt ondersteund door een VVA-medewerker.

Vrijwilliger redactie

Als vrijwilliger redactie ben je aanwezig bij overlegmomenten van de kerngroep. In de kerngroep zitten vertegenwoordigers van de andere themagroepen, andere beleidsvertegenwoordigers, teamleden en redacteurs samen. Je werkt in opdracht en op vraag van de kerngroep. Jouw taak is om visieteksten uit te schrijven, beleidsnota’s, persmededelingen, enz. Je vindt het fijn als teksten correct, helder en vlot geschreven zijn. Taal is jouw passie!

Je kan als vrijwilliger redactie terecht bij de kerngroep en wordt ondersteund door een VVA-medewerker.

 

Doen

Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken en ben je een krak in doen en organiseren? Dan kan je jouw talenten bij VVA inzetten als host/regioverantwoordelijke, happy hands, event vrijwilliger, begeleider gezinsweekend of vrijwilliger opzoekingswerk.

Host/regioverantwoordelijke

Host zijn van een activiteit betekent dat je een goede gastheer of -vrouw bent voor de deelnemers, hen goed ontvangt en de activiteit in goede banen leidt. Dit kan zowel online als live. Er zijn hierbij geen inhoudelijke verwachtingen.

Als regioverantwoordelijke ben je een live host. Maar je hoeft geen regioverantwoordelijke te zijn om activiteiten te hosten. VVA organiseert bijvoorbeeld ook live provinciale inleefsessies autisme. Tijdens die sessies kan jij als host de deelnemers verwelkomen, de inschrijvingen nakijken, praktische vragen van mensen beantwoorden, de stoelen en tafels klaarzetten en opruimen... 

Wil je graag host zijn bij online VVA-activiteiten, dan zorg jij voor de technische aspecten van de online meeting.
Je geeft de deelnemers toegang tot de sessie, je verwelkomt de deelnemers, je geeft een korte toelichting aan de deelnemers over de belangrijke functies (camera, micro, chat) en helpt de deelnemers zo goed mogelijk verder als ze technische problemen hebben. Aan het begin van de sessie overloop je de afspraken die nodig zijn om de online sessie in goede banen te leiden. Tijdens de sessie bewaak je of er vragen komen van de deelnemers via de chat. Op het einde van de sessie neem je afscheid van de deelnemers.
We werken bij VVA met Zoom. Heb je interesse om (technische) host te zijn bij online sessies, dan geven we jou een interne opleiding waarbij we je wegwijs maken in het gebruik van Zoom. Tijdens die opleiding leggen we het gebruik van de chat, break-outrooms, whiteboard... uit.

Als je aan de slag gaat als host/regioverantwoordelijke word je ondersteund door het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen. Die ondersteuning is voor iedereen anders en hangt af van jouw noden.

Happy hands

Als vrijwilliger Happy hands doe je allerlei administratieve taken of klusjes op het VVA-kantoor in Gent. Je bent een duizendpoot en houdt ervan om in een gezellige, losse sfeer administratief werk te doen: etiketten kleven, VVA Magazine verzendklaar maken, infopakketten samenstellen, … Je werkt graag in de tuin en maait af en toe het gras in het VVA-tuintje in het Groot Begijnhof.

Je werkt op vraag van en wordt ondersteund door het aanspreekpunt Administratie.

Event vrijwilliger

VVA organiseert zelf events bv. op Wereld Autisme Dag op 2 april. VVA doet ook logistieke ondersteuning tijdens events georganiseerd door externe organisaties waarbij de opbrengst ten voordele van VVA is, zoals de herfstrit.

Taken die jij als eventvrijwilliger kan opnemen zijn onder andere mensen ontvangen en informeren, de drankstand of beursstand organiseren, …

Je werkt op vraag van en wordt ondersteund door het aanspreekpunt Evenementen.

Vrijwilliger VVA-gezinsweekend

VVA organiseert een weekend voor gezinnen met kinderen met autisme. Als begeleider ga je op stap met de kinderen, tieners of jongvolwassenen met autisme of hun brussen (broers en zussen). Je vindt het fijn om zelfstandig activiteiten te plannen en houdt rekening met de interesses van het kind dat je begeleidt. Je kan goed om met een een-op-eenbegeleiding van een persoon met autisme. Je toont respect voor de diversiteit van gezinnen en bent begripvol ten aanzien van allerlei (gezins)situaties en vragen van ouders. Je leert graag bij over hoe je moet omgaan met mensen met autisme.

Als vrijwilliger VVA-gezinsweekend word je ondersteund door het aanspreekpunt Evenementen.

Vrijwilliger opzoekingswerk

Via de VVA-mailbox, de Autismetelefoon of tijdens het Infohuis Autisme krijgt VVA veel vragen van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen. Vaak zijn dat vragen over waar men terecht kan met een specifieke vraag.

Als vrijwilliger opzoekingswerk zoek jij online naar betrouwbare informatie, bundelt die en houdt de informatie up-to-date, bv. een lijst met centra waar mensen met een vermoeden van autisme terechtkunnen voor een diagnose. Met de informatie die jij opzoekt, kunnen de vrijwilligers van de VVA-mailbox, de Autismetelefoon of het Infohuis Autisme aan de slag om vlot vragen te beantwoorden.

Als vrijwilliger opzoekingswerk werk je op vraag van en word je ondersteund door het aanspreekpunt Autismetelefoon, Infohuis & Mailbox.

 

FacebookTwitterShare