VVA Vrijwilligersengagementen

Vrijwilligersengagementen

Iedereen kan vrijwilliger worden bij VVA. Je hoeft geen specifieke opleiding gevolgd te hebben. Met een warm hart voor mensen met autisme en goesting kom je al heel ver.

VVA wil een platform bieden waardoor datgene dat mensen in hun eigen situatie verwezenlijken (of net niet kunnen verwezenlijken) betekenis krijgt voor anderen. Deze ervaringsdeskundigheid is een belangrijke invalshoek voor iedereen die bij onze werking betrokken is.
Voor de inhoudelijke engagementen doen we enkel beroep op persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme. Autisme en de impact op het (samen)leven met autisme van binnenuit kennen, is een unieke en sterke ervaring die voor nieuwkomers, bondgenoten en buitenstaanders verrassende en verrijkende inzichten oplevert en die ervoor zorgt dat mensen hun eigen situatie aanpakken.
Iedereen -die goesting heeft- kan ons wel praktisch en logistiek ondersteunen, bv bij de organisatie van een event.

Graag kijken we samen met jou waar jouw talenten en interesses liggen. We zoeken samen naar een goeie match met de werking van VVA, zodat we elkaar kunnen versterken.

Wat doe je graag? Vertellen, luisteren, of doen?

Vertellen

Hou je ervan om jouw ervaringen te delen met anderen? Dan kan jij als getuige, Co in de basiscursus of inleef of als vrijwilliger focusgroep bij VVA aan de slag.
Deze engagementen hebben allen met elkaar gemeen:

 • Je bent bereid om te vertellen over jouw eigen denken en handelen.
 • Je deelt graag jouw eigen ervaring met andere mensen.
 • Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen.
 • Je toont respect voor diversiteit (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en andere meningen.

 

Getuige`

Als vrijwilliger vertel je jouw eigen ervaring tijdens allerhande groepsactiviteiten.

Bijkomend profiel

 • Je praat graag voor een groep mensen.
 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Aanspreekpunt van jouw regio

Engagement

 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.
 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met je engagement.
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback.

 

Vrijwilliger focusgroep en online focusgroep

Als vrijwilliger ga je in gesprek met een kleine groep mensen over een bepaald thema. Je vertrekt hierbij vanuit je eigen ervaring.

Bijkomend profiel

 • Je bent gemotiveerd om deel te nemen aan een groepsproces.
 • Je houdt er van je te verdiepen in een thema.
 • Je leert graag bij uit ervaringen en verhalen van anderen.
 • Je kan je zelfstandig verplaatsen naar een afgesproken plaats (niet van toepassing bij online focusgroep).
 • Je kan overweg met een computer en internet (enkel van toepassing bij online focusgroep).

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Een teamlid die de focusgroep begeleidt

Engagement

 • Voor de start of tijdens de eerste bijeenkomst van een focusgroep wordt afgesproken hoeveel keer deze zal samenkomen. Eenmaal je je engageert, rekenen we op jouw aanwezigheid.
 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.

 

Co in basiscursus

Als vrijwilliger neem je deel aan een meerdaagse vorming waarbij je de deelnemers voorbeelden aanreikt vanuit je eigen ervaring.

Bijkomend profiel

 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Aanspreekpunt van jouw regio en door de trekker van de basiscursus

Engagement

 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met je engagement.
 • VVA-team organiseert 1 keer per jaar een themadag/intervisie voor de trekkers en co van de basiscursus. Hierop verwachten we je aanwezigheid.
 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback.

 

Co in inleef

Als vrijwilliger ga je aan de slag tijdens een inleefsessie autisme: je reikt voorbeelden aan vanuit je eigen ervaring en helpt mee aan de praktische uitvoering van de inleefsessie.

Bijkomend profiel

 • Je praat graag voor een groep mensen.
 • Je neemt een aantal praktische zaken op.
 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.
 • Je kan om met prikkels.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Frie

Engagement

 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met je engagement.
 • VVA-team organiseert meerdere keren per jaar een themadag/intervisie voor de trekkers en co van de inleef. We verwachten je op minstens 1 moment.
 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback.

 

Vlotte pen

In onze werking geven we ruimte aan geschreven materiaal (gedichten, persoonlijke verhalen, vertaling, samenvatting, verslag...) van persoonlijk betrokkenen.
VVA wordt gecontacteerd door andere organisaties om feedback te geven op brochures, teksten, websites... Ook VVA laat graag haar teksten eens kritisch nalezen. Jullie feedback zorgt er mede voor dat deze producten autismevriendelijker worden.

Bijkomend profiel

 • Je vindt het fijn als teksten helder en vlot geschreven zijn.
 • Je kan vanuit je eigen ervaring schriftelijke feedback geven op een constructieve manier.
 • Je vindt het belangrijk je eigen ervaringen en verhaal schriftelijk te delen.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Marjan

Engagement

 • Je wordt schriftelijk gecontacteerd. Bij elke vraag kan je overwegen of je er al dan niet op in gaat.
 • Eenmaal je je engageert hou je je aan de gemaakte afspraken (opgegeven deadline, aantal woorden tekst...).

Luisteren

Hou je ervan om te luisteren naar het verhaal van anderen? Dan is het engagement vrijwilliger autismetelefoon, vrijwilliger infohuis autisme, gespreksbegeleider of contactbondgenoot misschien iets voor jou. Deze hebben als gemeenschappelijk profiel:

 • Je kan goed luisteren.
 • Je bent bereid om bij te leren.
 • Je aarzelt niet om jouw persoonlijk verhaal gedoseerd in de gesprekken aan bod te laten komen.
 • Je bent begripvol ten aanzien van allerlei situaties.
 • Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen als jij.
 • Je toont respect voor diversiteit (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en andere meningen.

 

Vrijwilliger Autismetelefoon

Als vrijwilliger beman je de autismetelefoon van bij je thuis, je luistert naar het verhaal van de beller en denkt mee over vragen en bezorgdheden.

Bijkomend profiel

 • Je telefoneert graag.
 • Je kan overweg met een computer en internet.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Dorothée

Engagement

 • Je engageert je minimaal voor één jaar.
 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met het engagement.
 • Je neemt minimaal één permanentie per maand voor je rekening.
 • Je neemt deel aan themadagen/intervisies en bent bereid je ervaringen als vrijwilliger te delen met medevrijwilligers.
 • Je bezorgt per gesprek een registratieformulier aan VVA.
 • Je bent op de hoogte van het VVA-aanbod.

 

Vrijwilliger Infohuis Autisme

Als vrijwilliger ga je in een één-op-één gesprek met betrokkenen tijdens het infohuis autisme. Je luistert naar hun verhaal en denkt mee over vragen en bezorgdheden.

Bijkomend profiel

 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Dorothée

Engagement

 • Je engageert je minimaal voor één jaar.
 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met het engagement.
 • Je neemt minimaal één permanentie  per voorjaar/najaar voor je rekening.
 • Je neemt deel aan themadagen/intervisies en bent bereid je ervaringen als vrijwilliger te delen met medevrijwilligers.
 • Je bezorgt per gesprek een registratieformulier aan VVA.
 • Je bent op de hoogte van het VVA-aanbod.

 

Gespreksbegeleider

Als gespreksbegeleider modereer je groepsgesprekken tijdens VVA activiteiten.

Bijkomend profiel

 • Je houdt van het faciliteren van ervaringsuitwisseling in groepsgesprekken.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Aanspreekpunt van jouw regio

Engagement

 • Je engageert je minimaal voor één jaar.
 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met het engagement.
 • De aanspreekpunten organiseren intervisies voor de gespreksbegeleiders. Hierop verwachten we je aanwezigheid.
 • Je bent bereid je te verdiepen in verbindende communicatie en gesprekstechnieken.

 

Contactbondgenoot

Als contactbondgenoot heb je contact met een persoon met autisme of een persoonlijk betrokkene. Je luistert naar hun verhaal en denkt mee over vragen en bezorgdheden.

Bijkomend profiel

 • Je kan overweg met computer en internet.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Dorothée

Engagement

 • Je engageert je minimaal voor één contactbondgenootschap.
 • Je bent bereid je ervaringen als contactbondgenoot te delen met vrijwilligers.
 • Je bent bereid je te verdiepen in verbindende communicatie en gesprekstechnieken.
 • Je bent op de hoogte van het VVA-aanbod.

Doen

Hou je ervan om de handen uit de mouwen te steken en ben je een krak in doen en organiseren? Dan kan je jouw talenten waarschijnlijk kwijt bij VVA als regioverantwoordelijke, happy hands, event vrijwilliger of begeleider tijdens het gezinsweekend.

 

Regioverantwoordelijke

Profiel

 • Je organiseert graag activiteiten en bent bereid om samen met VVA in jouw regio een aantal avonden omtrent autisme te organiseren.
 • Je ontvangt graag mensen.
 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen uit je omgeving weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.
 • Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen.
 • Je toont respect voor diversiteiti (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en andere meningen.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Aanspreekpunt van jouw regio

Engagement

 • Je engageert je minimaal voor één jaar.
 • Je doorloopt een vormingstraject voor je start met je engagement.
 • Het VVA-team organiseert meerdere keren per jaar een themadag/intervisie voor de regioverantwoordelijken. We verwachten je op minstens 1 moment.
 • Zowel in het voor- als in het najaar kunnen activiteiten gepland worden. Om de planning van alle activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen, hou je je als regioverantwoordelijke aan de gemaakte afspraken bv. je respecteert de afgesproken deadlines m.b.t. de planning, afgesproken criteria voor geschikte locaties ...

 

Happy hands

Profiel

 • Je bent een duizendpoot.
 • Je houdt ervan om in een gezellige, losse sfeer administratief werk te doen: etiketten kleven, VVA Magazine verzendklaar maken, infopakketten samenstellen ...
 • Je bent niet bang van een aanrecht vol afwas.
 • Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen.
 • Je toont respect voor diversiteit (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en andere meningen.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Ann

Engagement

 • Je bent bereid de verplaatsing te maken naar VVA te Sint-Amandsberg.
 • Je probeert je in de mate van het mogelijke te houden aan gemaakte afspraken.
 • Je krijgt de gelegenheid om een vormingstraject te doorlopen samen met andere VVA-vrijwilligers (niet verplicht).
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback.

 

Event vrijwilliger

Profiel

 • Je bent goed in het organiseren van een (beurs)stand.
 • Je legt gemakkelijk contact met mensen.
 • Je vindt het leuk als mensen je aanspreken en je geeft graag informatie door.
 • Je vindt het vanzelfsprekend dat mensen uit je omgeving weten dat je persoonlijk betrokken bent bij autisme.
 • Je hebt respect voor persoonlijk betrokkenen die niet dezelfde visie delen.
 • Je toont respect voor diversiteit (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en andere meningen.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Sofie

Engagement

 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.
 • Je krijgt de gelegenheid om een vormingstraject te doorlopen samen met andere VVA-vrijwilligers (niet verplicht).
 • Je bent bereid om aan de slag te gaan met feedback.

 

Begeleider VVA gezinsweekend

Profiel

 • Je vindt het fijn om op stap te gaan met kinderen, tieners of jongvolwassenen met autisme of hun brussen.
 • Je kan je in de leefwereld verplaatsen van de persoon die je begeleidt.
 • Je kan zelfstandig activiteiten plannen.
 • Je kan goed om met een één-op-één begeleiding van een persoon met autisme.
 • Je houdt rekening met de interesses en hobby’s van het kind dat je begeleidt.
 • Je toont respect voor de diversiteit ven de gezinnen die meegaan op het weekend.
 • Je bent begripvol ten aanzien van allerlei (gezins)situaties en vragen van ouders.
 • Je leert graag bij over hoe je moet omgaan met mensen met autisme.

De ondersteuning van dit engagement gebeurt door

Sofie

Engagement

 • Je engageert je voor het ganse weekend: van vrijdagavond tot en met zondagmiddag.
 • Je engageert je om gemaakte afspraken na te komen.
 • Je bezorgt een kind, tiener of jongvolwassene met autisme of een broer of zus een bijzonder fijn weekend!
FacebookTwitterShare