Ethisch fondsenwerven

 

Vlaamse Vereniging Autisme is erkend door de Belgische overheid als vereniging zonder winstoogmerk.

Vlaamse Vereniging Autisme vzw heeft toelating van het Ministerie van Financiën om fiscale attesten uit te reiken aan personen die op jaarbasis een gift van 40 euro of meer aan de organisatie schenken. Bekijk hier de goedkeuring voor fiscale attesten. Vragen over jouw fiscaal attest? Contacteer ons.

Vlaamse Vereniging Autisme vzw is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Deze vereniging heeft als doel de financiële transparantie te vergroten. VVA onderschrijft de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Schenkers beschikken over een recht op informatie.

VVA in cijfers

In ons jaarverslag kan je alle info en cijfers over onze werking vinden. Wil je nog meer details, ga dan gerust kijken naar onze balans en de resultatenrekening. In het kader van het recht op informatie van alle rechthebbenden publiceren wij ook de synthesetabel van VEF. Een gedetailleerd financieel verslag of een rapport van de boekhouding is verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

Waar komt het geld voor onze werking vandaan?

VVA wordt grotendeels gefinancierd door mensen zoals jij. Wij engageren ons dat elke euro die binnenkomt, zo spaarzaam en efficiënt mogelijk gebruikt wordt om wie persoonlijk betrokken is bij autisme te ondersteunen en onze samenleving te sensibiliseren zodat mensen met autisme er zich beter thuis kunnen voelen. Vlaamse Vereniging Autisme is dankzij de steun van onze leden en sympathisanten onpartijdig en onafhankelijk.

Waarvoor wordt het geld gebruikt?

In 2019 bedroegen de totale uitgaven 845.181,77 euro. Dit bedrag werd besteed aan:

1. Huisvesting & administratie

Zoals elke organisatie hebben wij uitgaven voor het voeren van een goede administratie: boekhouding, logistiek, telefonie, internet, intern it-netwerk, verzendkosten, het inbrengen en updaten van adresgegevens ...

2. Bondgenotenwerking

In onze bondgenotenwerking geven we persoonlijk betrokkenen de gelegenheid ervaringen uit te wisselen via de Autismetelefoon, Infohuis Autisme, regioactiviteiten, vormingen, congres … Het VVA team ondersteunt - zowel inhoudelijk als praktisch - talrijke initiatiefnemers, vergoedt sprekers en betaalt zalen en andere infrastructuur.

3. Sensibilisering en communicatie met alle betrokkenen

Ons tijdschrift (VVA Magazine) informeert onze leden over de werking van onze organisatie en de inhoud van ons werk. Onze website en Facebook pagina zijn twee belangrijke informatiekanalen om onze achterban en alle geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat leeft binnen VVA en rond autisme. Een 10-tal keer per jaar informeren we onze donateurs over de noden, in de hoop dat zij ons financieel zullen blijven steunen. Jaarlijks voert Vlaamse Vereniging Autisme een sensibiliserende mediacampagne rond Wereld Autisme Dag die autisme breed onder de aandacht brengt.

4. Autismefonds
5. Diverse kosten
FacebookTwitterShare