Jaarverslagen

De publicatie van het jaarverslag is de gelegenheid bij uitstek voor VVA om een balans op te maken van de activiteiten die ze het afgelopen jaar ondernam met betrekking tot de bondgenotenwerking, de sensibilisering en de belangenbehartiging. VVA heeft een brede waaier aan activiteiten die een maximale levenskwaliteit van alle persoonlijk betrokkenen nastreeft.

Omdat onze vzw een transparant beleid wil voeren, vermeldt ons jaarverslag ook alle financiële aspecten die de lezer zouden kunnen interesseren en geruststellen: waar haalt VVA haar middelen vandaan en hoe worden ze aangewend.

Jaarverslag 2020

2020 was een jaar vol uitdagingen. De coronacrisis daagde ons uit om onze werking op een andere manier aan te pakken en onze activiteiten en vormingen online aan te bieden.

VVA Jaarverslag 2019

2019 was een jaar vol met nieuwe initiatieven. Een bruisend jaar! In april lanceerden we onze nieuwe website autismevlaanderen.be met als hoofddoel opnieuw online verhalen van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen te kunnen delen. We gingen tijdens onze campagne op toer met onze prikkelcaravan: "We prikkelen de samenleving om meer begrip voor autisme te tonen". We verwelkomen nieuwe vrijwilligers tijdens een Start to VVA-event.

VVA jaarverslag 2018

"Met een beetje begrip voor mensen met autisme en hun omgeving zijn we allemaal gebaat". Het is de punchline van onze campagne dit jaar ter gelegenheid van Wereld Autisme Dag (WAD), en het beschrijft ook wat VVA wil bereiken: een autismevriendelijke wereld, waar mensen met autisme 'gewoon' zichzelf kunnen en mogen zijn.
De inleefsessies autisme zijn bij uitstek een zeer krachtig instrument om dat begrip meer te verspreiden.

VVA jaarverslag 2017

Eind 2017 zag het Vlaams Actieplan Autisme het licht. Dit plan zet vooral in op een autismevriendelijke samenleving en heeft twee hoofddoelstellingen voor ogen. Enerzijds de participatiekansen voor mensen met autisme verhogen, anderzijds de kwaliteit van leven voor ouders en andere mensen die personen met autisme ondersteunen verbeteren.
VVA werkt ook in 2017 mee aan autismevriendelijkheid...
... door heldere communicatie met onze tips voor een autismevriendelijke communicatie
... door ontmoetingen met mensen met autisme te faciliteren in haar bondgenotenwerking en sensibiliserende acties, zoals de Blue Run 4autism
...door het delen van verhalen van mensen met autisme
... door een stilteplek in de stad te creëeren