Het bijzondere traject van Katlijn

Ik ben Katlijn, 37 jaar. Ik heb een bijzonder traject afgelegd van het buitengewoon onderwijs tot het hoger onderwijs. Op mijn 6 jaar kreeg ik naast autisme ook de diagnose licht mentale beperking waardoor ik in het type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking terecht kwam in het buitengewoon lager onderwijs. Ook in het buitengewoon secundair onderwijs bleef ik in dit onderwijstype (OV3 type 1).

Vanaf het 4de schooljaar in OV3 type 1 vond ik het te gemakkelijk. Ik had niet voldoende intellectuele uitdaging. Ik vroeg bijvoorbeeld naar moeilijkere rekensommen en naar Engels en Frans maar kreeg dit niet. Ik had bijna steeds 10 op 10 op toetsen, terwijl mijn klasgenoten het moeilijk hadden. Ondertussen had ik zo’n grote achterstand opgebouwd waardoor heroriënteren naar gewoon onderwijs te laat was. Mijn vader zag dat ik daar niet op mijn plaats zat. Dat het geen geschikte school of richting voor mij was. Zeker omdat ik moeilijkere oefeningen, Frans, Engels, geschiedenis en andere vakken ging vragen aan de directrice. Mijn moeder vond dat ik er wel op mijn plaats zat. Met als gevolg dat ik enkel voorbereid werd om te gaan werken en niet kon voortstuderen. Ik kon enkel een getuigschrift behalen en geen diploma.

Na het buitengewoon onderwijs een diploma hoger onderwijs behalen

Tijdens mijn job als keukenmedewerker werd ik geïnspireerd om bachelor in de Voedings- en dieetkunde te studeren. Mijn leidinggevende, een diëtiste, inspireerde mij om meer te willen weten en te leren over voeding. Ik keek ook altijd enorm op naar mensen met een diploma uit het hoger onderwijs. Maar zonder diploma secundair onderwijs kon dat voor mij niet. Men vond dit ook niet realistisch. Maar ik zette door. Ik voelde mij hierin gesteund door Peter Vermeulen en professor Peter Adriaenssens die van mening zijn dat studeren voor mensen met autisme kan bijdragen tot integratie in de maatschappij. 

De reacties op mijn beslissing om terug te gaan studeren vanuit mijn omgeving waren gemengd. Mijn vader geloofde erin dat ik iets kon worden en heeft mij altijd ondersteund. Anderen geloofde er pas in nadat ik goede resultaten behaalde en  ik daarmee in de krant stond. Via de Examencommissie Secundair Onderwijs behaalde ik mijn diploma secundair onderwijs. Ik heb mijn studies voor de Examencommissie gecombineerd met werken, behalve bij de 2 laatste vakken. Toen stopte ik met werken.

Nadat ik mijn diploma secundair onderwijs behaalde, kreeg ik wel toegang tot het hoger onderwijs. Ik ben in het eerste jaar farmaceutische wetenschappen aan KU Leuven gestart met een creditcontract omdat ik pas in de loop van dat  eerste jaar mijn diploma secundair onderwijs behaalde. Met een creditcontract kan je geen diploma behalen omdat je maar enkele opleidingsonderdelen volgt. Je kan daarvoor dan een creditbewijs kan halen (dit is een bewijs dat je een positief resultaat heb behaald voor dat opleidingsonderdeel). De credits die ik behaalde, heb ik dan ingezet in de opleiding voedings- en dieetkunde aan de hogeschool (nu UCLL). Daar behaalde ik dan uiteindelijk ook het diploma van diëtiste. 
Daarna keerde ik weer terug naar KU Leuven waar ik  nog een bachelor in de Biomedische Wetenschappen behaalde via een verkort programma. En ik behaalde ook nog 29 studiepunten in de master Biomedische Wetenschappen, met afstudeerrichting Voeding en was geslaagd voor alle stages. Een volwaardige master Biomedische Wetenschappen bedraagt twee jaren van telkens 60 studiepunten. Het aantal studiepunten is de omvang van het opleidingsonderdeel (vak). Per studiepunt studeert een gemiddelde student ongeveer 25 à 30 uren. Daarna ben  ik gestopt met de masteropleiding. Ik ben tevreden dat ik zo ver ben geraakt.
 

Mijn studietraject heeft mijn zelfbeeld een boost gegeven, zonder diploma voelde ik mij minderwaardig.

Studeren met een functiebeperking

Ik had bij de dienst functiebeperking een erkenning aangevraagd en gekregen als persoon met de functiebeperking autisme. Daardoor kreeg ik extra tijd tijdens examens. Ik had op de universiteit ook de mogelijkheid om examens af te leggen in een apart lokaal. Of dat  op de hogeschool ook mogelijk was, weet ik niet omdat ik er toen geen gebruik van heb gemaakt. 

Door mijn autisme had ik een groot doorzettingsvermogen, alsook een grote leergierigheid. Ik liet me niet afleiden door de meningen van mijn omgeving die mijn droom onrealistisch vonden. 
Ik vond het moeilijk om grote hoeveelheden leerstof te verwerken. Tijdens een sessie van de hogeschool over studiemethodes , leerde ik dan de methode mindmapping kennen van een lector die zelf aan mindmapping deed. Die studiemethode was ideaal om mijn vakken te visualiseren en om om te gaan met grote hoeveelheden leerstof. Het was heel veel werk om van alles mindmaps te maken en heeft mij ook veel gekost aan software en inkt om het in kleur te printen. Maar het was helemaal de moeite waard.

Sociale contacten tijdens mijn schoolloopbaan

De interactie met de andere kinderen in het buitengewoon lager onderwijs verliep moeizaam. Ik had het heel moeilijk met vriendschappen. In het buitengewoon secundair onderwijs verliep dit ook nog moeizaam maar ging het toch al beter. 
Ik vond meer aansluiting bij de studenten van de hogeschool dan bij die van de universiteit. Vriendschappen aangaan en onderhouden vond ik moeilijk. Zeker tijdens mijn studies op de universiteit. 

De impact op mijn zelfbeeld

Momenteel loop ik stage in een woon- en zorgcentrum en geef ik administratieve ondersteuning op de personeelsdienst en het onthaal. Dit doe ik heel goed en graag. Mijn studietraject heeft mijn zelfbeeld een boost gegeven. Zonder diploma voelde ik mij minderwaardig. Dit is nu helemaal anders. Door diploma’s te behalen, heb ik een andere toekomst gekregen.
Ik wil nu mensen inspireren opdat ze zouden beseffen dat er veel meer mogelijk is na buitengewoon onderwijs voor leerlingen met autisme en eventuele bijkomende diagnoses zoals zwakbegaafdheid of een licht mentale beperking. En ook opdat ze zouden weten dat het IQ soms een vertekend beeld geeft bij autisme. 
Op mijn website/blog deel en inspireer ik over studeren na buitengewoon onderwijs, Examencommissie, mindmapping en autisme.

 

Katlijn Vangilbergen
https://vanbuitengewoontothogeronderwijs.wordpress.com/ 

FacebookTwitterShare