Beleidsaanbevelingen

Hoe kan je rekening houden met mensen met autisme bij het implementeren van
(exit-)maatregelen rond Covid-19?

Vlaamse Vereniging Autisme participeert hier graag en denkt mee.

Hieronder formuleren we aanbevelingen om deze veranderingen zo vlot mogelijk te laten verlopen voor personen met autisme en hun omgeving. We maken werk van één aanbevelingsdocument per domein.
Concreet is VVA in overleg met beleid, sectoren en andere maatschappelijke actoren. We willen hen inspireren en aanmoedigen om maatregelen te treffen die zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan mensen met autisme en hun omgeving.

Samen met jullie hulp! Dankjewel!

We verrijkten deze aanbevelingsdocumenten met de ervaringen en suggesties voor oplossingen van persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme. Deze werden ons aangereikt via allerlei kanalen en via onze uitgebreide vragenlijst over het dagelijks leven, kinderen, werk, relaties, gezondheid, welzijn of mobiliteit in tijden van corona. Dankjewel voor het delen van de vele ervaringen, oplossingen en noden!

Onderwijs

We zijn bezorgd om alle leerlingen en studenten met autisme. Voor hen en hun ouders is deze periode van voortdurend veranderende context en thuisonderwijs een enorme uitdaging. Duidelijke informatie en voorspelbaarheid zijn daarom noodzakelijk.

In deze nota bundelen we wensen en aanbevelingen van mensen met autisme en hun omgeving, die we via allerlei kanalen ontvangen.
Een eerste versie van deze nota bezorgden we reeds aan de betrokken minister.

We waarderen ook de tomeloze inzet van scholen en leerkrachten om voor elke leerling de best mogelijke vorm van onderwijs te bieden, een hele opgave in de voortdurend veranderende context van Covid-19. Met deze nota helpt VVA graag in de zoektocht naar mogelijke aanpassingen voor leerlingen en studenten met autisme.

Welzijn & gezondheid

We zijn bezorgd om het welzijn en de gezondheid van alle mensen met autisme. Volgens de studie van UGent is er een stijging in depressie- en angst-gerelateerde symptomen bij volwassenen met autisme als gevolg van de pandemie. Voor hen en hun omgeving is deze periode van voortdurend veranderende context een enorme uitdaging.

In deze nota bundelen we wensen en aanbevelingen van mensen met autisme en hun omgeving, die we via allerlei kanalen ontvangen.
Een eerste versie van deze nota bezorgden we reeds aan de betrokken minister.

We waarderen ook de tomeloze inzet van alle hulpverleners om de best mogelijke vorm van hulp en ondersteuning te bieden, een hele opgave in de voortdurend veranderende context van Covid-19. Met deze nota helpt VVA graag in de zoektocht naar mogelijke aanpassingen voor mensen met autisme.

Werk

De - door COVID-19 - voortdurend veranderende context zowel thuis als voor het werk vormt een enorme uitdaging voor mensen met autisme en hun omgeving. Duidelijke informatie en voorspelbaarheid zijn daarom noodzakelijk.

In deze nota bundelen we wensen en aanbevelingen van mensen met autisme en hun omgeving, die we via allerlei kanalen ontvangen om de sterk in beweging zijnde veranderingen op vlak van werk zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Een eerste versie van deze nota bezorgden we reeds aan de betrokken minister.

Met deze nota helpt VVA graag in de zoektocht naar mogelijke werkgerelateerde aanpassingen voor mensen met autisme.

Mobiliteit

Sommige aanbevelingen in deze nota kunnen een directe impact hebben op beleid. Andere zijn eerder geformuleerd voor professionelen in het werkveld en aanbieders van openbaar vervoer.  

Ter illustratie kan je in deze nota ook een aantal citaten van personen met autisme en persoonlijk betrokkenen lezen. Deze ontvingen we via allerlei kanalen, alsook via een bevraging bij onze 2.300 leden.  

FacebookTwitterShare