Basiscursus

Basiscursus: Omgaan met autisme

Jijzelf, je zoon, dochter, partner, kleinkind, ... kreeg (recent) een diagnose autisme en je hebt talloze vragen over hoe het nu verder moet? Na de diagnose duiken geregeld vragen op over bepaalde situaties en/of gedrag waarmee je geen raad weet? Je wilt graag met bondgenoten overleggen, ervaringen uitwisselen, vragen delen waar je anders alleen mee blijft zitten? Dan is de basiscursus 'Omgaan met autisme' iets voor jou!
Aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden geven we je meer inzicht in het autistisch waarnemen, denken, voelen en gedrag. We hebben het over omgaan met prikkels, communicatie, omgaan met stress,… Er is ook ruimte voor concrete vragen van elke deelnemer, waarbij we onze ervaring bundelen om naar antwoorden te zoeken.

Deze basiscursus is bedoeld voor persoonlijk betrokkenen en personen met autisme. Personen met autisme kunnen er ook voor kiezen om deel te nemen aan onze basiscursus ‘autisme verhelderd’, die specifiek gericht is naar personen met (een vermoeden van) autisme. Elke cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Een basiscursus op locatie is onder voorbehoud en kan enkel doorgaan als voldaan kan worden aan de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn in verband met het coronavirus. Indien de activiteit niet live kan doorgaan, wordt in de mate van het mogelijke een online alternatief aangeboden.

De basiscursus is niet bedoeld voor beroepskrachten. Wel is het mogelijk dat een beroepskracht met een deelnemer meekomt naar de cursus.

Prijs

  • Deelnemers aan de basiscursus zijn of worden lid van VVA.
  • Deelnemers betalen 120 euro voor de reeks van 6 sessies.
  • Een beroepskracht die meekomt met een deelnemer, kan zich inschrijven en betaalt 160 euro voor de reeks. De beroepskracht ontvangt dan automatisch ook gedurende 1 jaar het VVA Magazine. 

Inschrijven

Omwille van het praktisch karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in.
Ten laatste 2 weken voor de eerste sessie ontvang je een bevestigingsmail en een betalingsuitnodiging.

Schrijf je hier in

Nog vragen?

078/152 252 (autismetelefoon) of Ann@autismevlaanderen.be

Overzicht basiscursussen

 

Basiscursus: Autisme verhelderd

* wordt momenteel niet georganiseerd *

Je hebt een vermoeden of een diagnose autisme? Je wilt meer inzicht krijgen in het denken en doen van mensen met en zonder autisme? Je wil je eigen autisme verduidelijken voor jezelf en voor je omgeving? Je wilt met bondgenoten overleggen en ervaringen uitwisselen? Dan is de basiscursus voor volwassenen met autisme iets voor jou!
Doorheen de sessies komen verschillende thema’s aanbod, zoals: Hoe verwerk ik informatie en wat is het gevolg hiervan op mijn dagelijks leven; In kaart brengen van mijn kwaliteit van bestaan op diverse domeinen; Reflecteren over welke invloed andere mensen, gebeurtenissen, omgevingen … op mij hebben; Mijn persoonlijke wegwijzer.

De cursus is bedoeld voor personen met (een vermoeden van) autisme. Deze cursus bestaat uit 6 sessies en wordt begeleid door een duo ervaringsdeskundigen.

Prijs

Deelnemers aan de basiscursus zijn of worden lid van VVA. Meer info over het lidmaatschap
Deelnemers betalen 150 euro voor de reeks van 6 online sessies.

Inschrijven

Omwille van het praktisch karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt. Schrijf dus zo snel mogelijk in! 
Ten laatste 2 weken voor de eerste sessie ontvang je een bevestigingsmail, het adres en een betalingsuitnodiging.

Nog vragen?

078/152 252 (autismetelefoon) of Ann@autismevlaanderen.be.

Overzicht

Overzicht online cursussen > filter op vorming
 

FacebookTwitterShare