Coronaveiligheidsmaatregelen

Veilig terug aan de slag

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden.

Momenteel kunnen we nog geen live activiteiten organiseren. Van zodra bepaalde sociaal-culturele activiteiten kunnen hervatten, willen we, in de mate van het mogelijke, onze live activiteiten laten doorgaan, natuurlijk met navolging van de coronamaatregelen die van toepassing zijn. Als actviteiten toch niet live kunnen plaatsvinden zorgen we, in de mate van het mogelijke, voor een online alternatief.
 
Informatie met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die gevolgd moeten worden, kan je dan op deze pagina terugvinden.
 

Een nul-risico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te herleiden. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk: organisatoren én deelnemers.

FacebookTwitterShare