Een beter welzijn

We zien een steeds groter wordende druk van de maatschappij (prikkels, hoeveelheid beschikbare informatie, verwachtingen,…) en een hoge financiële druk bij gezinnen van normaal tot hoger begaafde kinderen en bij volwassenen, waardoor veel personen met autisme en hun omgeving (partners, brussen, ouders) sociaal geïsoleerd geraken. Verhoog hun welzijn door terugbetaling te voorzien voor het diagnosetraject autisme, psychologische hulp bij autisme en auticoaches. 

Een ander heikel punt zijn de wachtlijsten voor hulp. Enerzijds zijn de wachtlijsten voor hulp en begeleiding van personen met autisme te lang. Anderzijds krijgen personen met autisme (en hun omgeving) niet altijd de gepaste hulp. We zien bijvoorbeeld diagnoses die veel te laat worden gesteld door de lange wachtlijsten, personen met autisme die schadelijke therapieën krijgen, te weinig kennis bij professionals en begeleiders, enz. De aanvraagprocedures (bv. voor het verkrijgen een PAB/PVB) zijn niet alleen erg ingewikkeld (veel info doch niet praktisch en niet op maat), ook het doorlopen van de procedures duurt te lang. Vereenvoudig daarom de regels en procedures voor hulpaanvragen. 
Bovendien vallen heel wat personen met autisme uit de boot voor het verkrijgen van gepaste ondersteuning of redelijke aanpassingen, omdat ze te hoog functionerend zouden zijn, terwijl deze personen zelf aangeven ondersteuning nodig te hebben. Wij vragen aan de beleidsmakers om ervoor te zorgen dat bij een autismediagnose door een erkende multidisciplinaire praktijk, deze persoon automatisch door het VAPH erkend wordt en dus recht heeft op gepaste ondersteuning op verschillende gebieden van het leven.
 

Wij vragen aan de beleidsmakers dat personen met autismediagnose vastgesteld door een erkende multidisciplinaire praktijk automatisch door het VAPH erkend worden zodat zij recht hebben op gepaste ondersteuning.

Heel wat openbare plekken zijn niet aangepast voor personen met autisme. Voorzie als overheid een positieve stimulans om de publieke omgeving en werkplekken aan te passen; geef subsidies voor de inrichting van ‘goed gevoel plekken’; op het openbaar vervoer, in scholen en op de werkvloer. Personen met autisme komen door hun veelal beperkte financiële draagkracht vaak terecht in lawaaierige sociale woonblokken of woonbuurten.  Zorg daarom voor veilige, rustige en betaalbare woonomgevingen voor personen met autisme. 

Erken autisme ook als handicap in de tijd en geef een persoon met autisme automatisch recht op een hulphond. 
Revitaliseer tenslotte de Vlaamse Taskforce Autisme, met VVA en verschillende andere belangrijke Vlaamse organisaties die werken rond autisme, en geef de Taskforce de taak om participatieproblemen voor personen met autisme gestructureerd aan te pakken. 

FacebookTwitterShare