Inclusief onderwijs waar de leerling centraal staat

Inclusief onderwijs - kinderen en jongeren met en zonder handicap die samen naar dezelfde school gaan - is een mensenrecht. Dit betekent een integratie van het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Om dat ideaal te bereiken, zijn er nog vele stappen te nemen en moeten er nog vele jaren over gaan. Begin daarom vandaag al met scholen aan te passen zodat kinderen met autisme ook in het gewoon onderwijs kunnen blijven schoollopen. 

Vergeet daarbij de groep van leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking niet. De combinatie verstandelijke beperking en autisme betekent dat je te veel labels hebt voor een aansluitende hulpverlening. Ofwel krijgt men ondersteuning voor de verstandelijke beperking ofwel krijgt men ondersteuning voor het autisme. Mensen met autisme en een verstandelijke beperking hebben echter nood aan een specifieke zorg en begeleiding.

Extra leerkrachten en extra ondersteuners in het gewoon onderwijs zijn nodig. Er is nood aan een kennisverhoging rond autisme in de opleiding tot leerkracht.

Heel vaak horen we dat redelijke aanpassingen worden geweigerd in het gewoon onderwijs. Door redelijke aanpassingen toe te staan en extra uren ondersteuning (ergo, logo, kiné) en middelen te geven per leerling met zorgnood, in het gewoon én het buitengewoon onderwijs, zorg je dat elke leerling tot leren komt. Als de leerling op school niet meer tot leren toe komt, zorg dan dat thuisonderwijs ondersteund wordt en bestraf het niet door het beperken van de schooltoeslag. Het welbevinden van de leerling moet steeds op de eerste plaats komen! Pas de schoolomgeving aan en installeer 'goed gevoel plekken’ (prikkelarme ruimte/prikkelende ruimte) in elke school.

De inhoud van handboeken en invulboeken is vaak dubbelzinnig en dus niet inclusief. Pas lesmateriaal aan na input van ervaringsdeskundigen met een beperking. Ook het aanbod aan richtingen in het buitengewoon secundair onderwijs type 9 is ontoereikend; het is nog te veel gericht op jongens. Als oplossing stellen we voor om een groter aanbod OV4 type 9 dat ook meisjes aanspreekt (bv. kunst secundair onderwijs, sociale richtingen) en een brede stroom aan keuzevakken te voorzien.

De leerkracht speelt een cruciale rol in dit verhaal en moet ondersteund worden om het welbevinden van de leerling op de eerste plaats te stellen. Extra leerkrachten en extra ondersteuners in het gewoon onderwijs zijn nodig. Er is nood aan een kennisverhoging rond autisme in de opleiding tot leerkracht. Installeer een masteropleiding  waarin ook gefocust wordt op het omgaan met leerlingen met een beperking (incl. een stage in het buitengewoon onderwijs). Ook in het onderwijsveld is kennisdeling een noodzaak, laat daarom de netten en scholen samenwerken met als doel een betere zorg voor de leerlingen, én beloon scholen die goed samenwerken.
 

FacebookTwitterShare