Maatwerk op de werkvloer

We zien in het algemeen een steeds hoger wordende werkdruk en steeds meer personen met autisme waarvoor voltijds werken te zwaar wordt en die bijgevolg uitvallen met alle financiële gevolgen van dien. Er is hierbij weinig erkenning voor de problemen die ‘hoogfunctionerende’ personen met autisme ondervinden. Steeds meer normaal tot hoog begaafde personen met autisme kunnen niet op de arbeidsmarkt terecht. Daarom is GTB-ondersteuning ook nodig voor deze groep personen. Ondersteuning is nodig werkinhoudelijk, in de omgang met collega's, en op financieel vlak ter compensatie van het efficiëntieverlies.

Geef een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met autisme die niet voltijds kunnen werken. Veel volwassen personen met autisme krijgen geen erkenning als handicap omdat zij te goed functionerend zouden zijn.

Als alternatief doen vele personen met autisme aan vrijwilligerswerk. En ook daar lopen ze tegen een financieel plafond, waardoor gevraagd wordt om de plafonds voor vrijwilligerswerk op te trekken.

Pas de premie voor Individueel Maatwerk (IMW, de vroegere VOP) aan, want deze is te veel gericht op fysieke beperkingen, te weinig op autisme. Het opnieuw bewijzen van de handicap wordt als een last aanzien.

Uitkeringen via het ziekenfonds geven geen recht op sociaal tarief (bv. energie), laat de uitkeringen daarom via de overheid verlopen.

Roep tenslotte een zorgverlofstelsel in het leven voor personen met autisme of ouders van kinderen met autisme. Zij hebben veel vaker nood aan rustperiodes om te bekomen van de hoge werk- en maatschappelijke druk. Geef een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met autisme die niet voltijds kunnen werken, losgekoppeld van het huidige systeem van VAPH-erkenning. Vele volwassen personen met autisme krijgen geen erkenning als handicap omdat zij te goed functionerend zouden zijn. In realiteit lopen zij tegen heel wat hindernissen in het leven.
 

FacebookTwitterShare