Recht op ondersteuning

Elke persoon met autisme is uniek en heeft unieke noden, of men nu verstandelijke beperkt of hoogbegaafd is. Elke persoon met autisme (ongeacht de vorm of zwaarte van ondersteuningsnood) heeft ook recht op aangepaste opleiding, werk en woning om aan het reguliere maatschappelijke leven deel te nemen. Dat is bepaald in het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

 

Lees meer over dit verdrag

 

Al te vaak belanden personen met autisme in een parallel circuit in de maatschappij; apart naar school (buitengewoon onderwijs), apart wonen (vaak in gespecialiseerde zorginstellingen), apart werken (soms in maatwerkbedrijven, soms in beschutte werkplaatsen), enz. Het verdrag zegt dat alle personen met een handicap moeten kunnen genieten van alle mensenrechten, zoals het recht op gelijkheid en non-discriminatie, het recht op toegankelijkheid, het recht op gelijkheid voor de wet, enz. Niet elke persoon met autisme voelt zich 'gehandicapt', doch de definitie van 'persoon met een handicap' die de VN hanteert, omvat ook autisme: "personen met een handicap worden gedefinieerd als personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Deze brede opvatting van handicap omvat […] autismespectrumstoornis […]."

Het is belangrijk dat dit recht kan worden uitgeoefend zonder ellenlange wachtlijsten of terugkerende procedures die moeten doorlopen worden om je handicap opnieuw te bewijzen.

Wanneer iemand met een handicap zijn mensenrechten niet op gelijke voet met anderen kan uitoefenen, heeft zij recht op redelijke aanpassingen. Bovendien is het belangrijk dat dit recht kan worden uitgeoefend zonder ellenlange wachtlijsten of terugkerende procedures die moeten doorlopen worden om je handicap opnieuw te bewijzen. Het is immers niet zo dat je autisme na een bepaalde tijd verdwijnt. Wel kan het zijn dat de gevolgen minder zwaar doorwegen als de maatschappij beter is aangepast aan jouw noden als persoon met autisme. Een aangepaste maatschappij is waar wij samen met vele andere middenveld(gehandicapten)organisaties naar streven. 

FacebookTwitterShare