Activiteiten op locatie

Activiteiten zijn vóór, door en gericht op persoonlijk betrokkenen, bv. ouders, familieleden, vrienden … en personen met autisme. Deze activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen, o.a. een infoavond ingeleid door een ervaringsdeskundige of een beroepskracht, een inspirerend ervaringsverhaal, een praatavond rond een bepaald thema ... De klemtoon ligt op het wederzijds uitwisselen van ervaringen.

Overzicht van alle activiteiten op locatie

In onze agenda vind je alle activiteiten die op locatie doorgaan. 

Onze agenda

Overzicht VVA Regio's in Vlaanderen

Deze regio's worden getrokken door één of meerdere enthousiaste en geëngageerde regioverantwoordelijken. Dit zijn vrijwilligers die activiteiten van VVA mogelijk maken in hun buurt. VVA helpt met planning en zoeken van sprekers, de regioverantwoordelijke zorgen voor het onthaal en de organisatie van de activiteit ter plekke. Regioverantwoordelijken worden ondersteund door het aanspreekpunt ervaringsdeskundigen van VVA.  
Interesse om ook in jouw buurt een regio op te starten? Stuur een mailtje naar regio@autismevlaanderen.be.

FacebookTwitterShare