Uitbreiding AV en RVB van VVA

Vlaamse Vereniging Autisme vzw breidt haar Algemene Vergadering en Raad van Bestuur uit.

Ben jij of ken jij iemand die interesse heeft in een engagement in de Algemene Vergadering van VVA?

We hebben de ambitie om een zo divers mogelijk groep samen te stellen van mensen met een uitgesproken interesse voor het thema autisme en/of expertise in domeinen die waardevol zijn op bestuurlijk of inhoudelijk vlak.

De leden van de Algemene Vergadering (AV) komen tweemaal per jaar samen op een zaterdag (in maart en oktober) in Gent. Naast de statutair voorziene zakelijke taken (het goedkeuren van de cijfers, statutenwijzigingen, verkiezen van de bestuurders, enz.) fungeert de groep ook als denktank waarbij samen wordt stilgestaan bij beleidskeuzes, de inhoudelijke koers die VVA volgt en bij opportuniteiten inzake samenwerkingen, fondsenwerving, enz. Beslissingen over de dagelijkse werking worden hier niet genomen.

Vanuit de AV worden de bestuurders verkozen. De raad van bestuur komt maandelijks samen in Gent of digitaal. Het bestuur volgt o.a. het personeelsbeleid, de cijfers en externe samenwerkingen op. Voor de raad van bestuur kan je je dus niet rechtstreeks kandidaat stellen.

Begin februari 2024 zou de samenstelling van de uitgebreide algemene vergadering rond moeten zijn. Daarom verzoeken we geïnteresseerden om tegen eind december 2023 een kandidatuur in te dienen via het onderstaand inschrijvingsformulier.

ik ben kandidaat lid van de AV

FacebookTwitterShare