Vrijwilligen is geven en nemen

Wat we jou geven

In de eerste plaats de kans om je verhaal en ervaring te delen met anderen. Ontdekken dat je niet alleen staat met je ervaring is erg krachtig. Samenkomen, wederzijds begrip ervaren en elkaar steunen, is sinds het ontstaan van de vereniging de motor van onze werking.

Sinds 2019 bieden we onze startende vrijwilligers ook een traject aan waarbij we je zo goed mogelijk informeren over waar we bij VVA voor staan, achtergrondinfo geven over autisme en je doorheen het traject helpen bij het kiezen van het engagement dat het meest bij jou past.

Als team ondersteunen we je tijdens jouw engagement. Het is voor ons van groot belang dat jij voldoening put uit je inzet, dat je aandacht en waardering voelt, dat je het vrijwilligerswerk ervaart als een verrijking. Aarzel dus niet om zelf de stap te zetten naar je aanspreekpunt wanneer iets niet loopt zoals verwacht.
Ook het aanspreekpunt kan en zal initiatief nemen om te horen hoe het loopt of je met vragen zit.
Wie actief is als vrijwilliger kan soms nood hebben aan herbronning. Themadagen/intervisies geven je de mogelijkheid om in groep inhoudelijk te herbronnen. Maar je kan ook bij je aanspreekpunt terecht voor meer individuele herbronning: een boekentip, samen bekijken welke VVA-activiteiten een verrijking kunnen zijn... We zijn er voor jullie!

Naast individuele initiatieven om jouw vrijwilligerswerk boeiend te houden, organiseren we ook een aantal momenten waarop we alle vrijwilligers of bepaalde groepen extra voeden.
Wie een inhoudelijk engagement opneemt, blijft best goed op de hoogte. Voor sommige engagementen is dit zelfs een must! Je bent immers mee het gezicht van VVA en zal regelmatig vragen krijgen over VVA en de VVA-werking. Daarom biedt VVA op regelmatige tijdstippen themadagen/intervisies aan haar vrijwilligers. Ook als je weinig behoefte hebt aan vorming, is het toch een aanrader aanwezig te zijn: je kan met andere vrijwilligers ervaringen uitwisselen en jouw ervaringen zijn een bron van inspiratie voor anderen. We verwachten dan ook je aanwezigheid op deze activiteiten.

Je hebt altijd inspraak in de wijze waarop jouw taak georganiseerd wordt. Bovendien kan je op elk moment voorstellen doen om de werking van de organisatie en/of van de taak bij te sturen.

Wat we van jou vragen

Jouw visie op onze samenleving, basishouding en motivatie zijn voor ons belangrijk. Als vrijwilliger vragen we jou om respect te tonen voor alle diversiteit in onze samenleving (zoals etnische achtergrond, seksuele geaardheid en genderidentiteit...) en voor mensen die niet dezelfde visie delen of een andere mening hebben. Als vrijwilliger reageer je begripvol ten aanzien van allerlei situaties en neem je het verhaal, vraag of probleem van anderen serieus. Je respecteert de politieke, religieuze of filosofische overtuiging van medevrijwilligers en deelnemers aan VVA-activiteiten.

Je kan je helemaal vinden in de missie en visie van VVA en wordt VVA-lid. Door lid te worden geef je aan dat je bij onze vereniging hoort.

Vrijwillig is niet vrijblijvend.

  • Als VVA-vrijwilliger engageer je je om de uitwisselingsmomenten en themadagen/intervisies die bij het gekozen engagement horen zo maximaal mogelijk bij te wonen.
  • Verwittig je zo snel mogelijk als je een engagement (tijdelijk) niet (meer) kan opnemen.
  • Je houdt je aan gemaakte afspraken.
  • Je bent bereid je ervaringen als vrijwilliger (in groep) te bespreken.

Je bent discreet: vertrouwelijke informatie die je te weten komt over medevrijwilligers, deelnemers, VVA-medewerkers of anderen, mag je niet verder vertellen aan buitenstaanders. Informatie die VVA aanbelangt en die als ‘gevoelig’ beschouwd kan worden, dient door de vrijwilliger discreet behandeld te worden. Teksten die VVA laat circuleren en die ook naar de vrijwilligers worden gestuurd en die voor puur intern gebruik zijn, mogen niet aan derden worden doorgegeven. De vrijwilliger stelt zich loyaal op ten aanzien van de werking.

 

FacebookTwitterShare