Vrijwilligen: start to VVA

Zin om iets te betekenen voor mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen?

Dit voorjaar geven we met ons team de prioriteit aan een betere ondersteuning en opvolging van de huidige pool van (nieuwe) vrijwilligers. We werken ook enkele belangrijke projecten uit.

Daarom zetten we de aanwerving van nieuwe vrijwilligers tijdelijk stop.

We vinden het belangrijk om jou als nieuwe vrijwilliger goed te onthalen en je kennis te laten maken met onze organisatie. We informeren je graag via onze website, op sociale media en in ons magazine als er een nieuw traject start.

Goesting om VVA vrijwilliger te worden?

Laat hier jouw gegevens achter, dan ontvang je later een uitnodiging voor de volgende Start to VVA. 

Vormingstraject nieuwe vrijwilligers - online

VVA heeft een brede werking die stoelt op de ervaring en talenten van vrijwilligers. We proberen met onze vereniging het verschil te maken door ook inhoudelijke engagementen zoveel mogelijk te laten opnemen door personen met autisme of door mensen met een persoonlijke betrokkenheid.
De ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers vinden wij een grote meerwaarde.

Aansluitend op de Start to VVA organiseren we een vormingstraject voor nieuwe vrijwilligers. Tijdens dit traject willen we jou beter leren kennen en kan je kennismaken met onze organisatie. Het vormingstraject bestaat uit 4 modules:

Module 1: Historiek, visie, Participate     •     Donderdag 21 oktober 2021     19u30-22u00

Na de kennismaking schetsen we in het kort de historiek van VVA. We bespreken de visie van VVA op autisme en gaan er actief mee aan de slag tijdens enkele opdrachten. We informeren deelnemers over het gebruik van de website participate-autisme.be

Module 2: Inleefsessie Autisme     •     Dinsdag 26 oktober 2021     19u30-22u30

Deelnemers volgen een inleefsessie autisme waarin we mensen door middel van inleefmethodieken trachten zo dicht mogelijk bij het 'autistisch voelen' te brengen.

Module 3: Nabespreking inleefsessie, basisvorming Storytelling     •     Maandag 8 november 2021     19u30-22u00

We bespreken hoe de deelnemers de inleefsessie autisme hebben ervaren en geven meer uitleg over het engagement co in de inleefsessie. Tijdens de basisvorming Storytelling ontdekken deelnemers hoe ze hun eigen verhaal kunnen schrijven of vertellen.

Module 4: Basisvorming communicatie, keuze engagement     •     Woensdag 24 november 2021     19u30-22u00     

Tijdens de basisvorming communicatietechnieken geven we meer inzicht in verbale en non-verbale communicatie. We overlopen de vrijwilligersengagementen bij VVA en helpen deelnemers bij het maken van hun keuze.

Wil je meer weten over vrijwilligerswerk bij VVA? Wat er precies van je verwacht wordt en wat je ervoor terugkrijgt?

Heb je concrete vragen, stuur ons een mailtje.

FacebookTwitterShare