Praatgroepen

In praatgroepen kunnen allerlei thema’s besproken worden, tenzij anders vermeld. Het uitwisselen van ervaringen van persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, familieleden, vrienden… en van personen met autisme staat centraal. Deze activiteiten zijn bedoeld voor persoonlijk betrokkenen en mensen met autisme, niet voor beroepskrachten en studenten. De gespreksbegeleider leidt het groepsgesprek in goede banen.
Deelnemen aan een praatgroep is gratis.

Praatgroepen over 1 centraal thema

Autisme in een partnerrelatie

Zowel online als op verschillende locaties kunnen partners met en zonder autisme tijdens de groepsgesprekken ‘Autisme in een partnerrelatie’ ervaringen uitwisselen over het samenleven. Het uitwisselen van vragen, ervaringen en ideeën staat centraal. De gespreksbegeleiding wordt verzorgd door bedreven ervaringsdeskundigen.

Deze praatgroepen zijn alleen bedoeld voor persoonlijk betrokkenen, niet voor beroepskrachten of studenten.

Overzicht activiteiten Autisme in een partnerrelatie

55-plussers met autisme

Online praatgroepen waarin je de gelegenheid krijgt om bondgenoten te ontmoeten en jouw ervaringen rond dit thema te delen. Je kunt vrijuit praten, maar ook luisteren naar verhalen van anderen die jou steun en herkenning kunnen bieden. De gespreksbegeleiding wordt verzorgd door bedreven ervaringsdeskundigen.

Deze praatgroep is alleen bedoeld voor 55-plussers met autisme, niet voor andere persoonlijke betrokkenen, partners, beroepskrachten of studenten.

Overzicht praatgroepen 55-plussers met autisme

Ouder van een kind met autisme

Online praatgroep waarin ouders van een kind met autisme de gelegenheid krijgen om bondgenoten te ontmoeten en hun ervaringen te delen. Je kunt vrijuit praten, maar ook luisteren naar verhalen van anderen die jou steun en herkenning kunnen bieden. De gespreksbegeleiding wordt verzorgd door bedreven ervaringsdeskundigen.

Deze praatgroep is alleen bedoeld voor persoonlijk betrokken ouders, niet voor beroepskrachten of studenten.

Overzicht praatavonden Ouder van een kind met autisme

FacebookTwitterShare