ASKe

Instrument voor Autisme Specifieke Kwaliteitsevaluatie (ASKe)

Het Autisme Specifiek Kwaliteitsevaluatie-instrument heeft als doel de kwaliteit van ondersteuning en onderwijs voor personen met autisme te verhogen. Met het ASKe-instrument worden voorzieningen en scholen ertoe aangezet na te denken over de kwaliteit van hun dienstverleningsaanbod ten aanzien van personen met autisme. Het ASKe-instrument is opgebouwd aan de hand van een aantal evaluatiecriteria die specifiek ontworpen zijn met het oog op ondersteuning en onderwijs aan personen met autisme.

Een voorziening of school weegt zijn ondersteunings- en/of onderwijsaanbod af ten aanzien van deze criteria. Dit gebeurt in de eerste plaats op een kwalitatieve manier, i.e. aan de hand van een schriftelijke neerslag van wat in de voorziening of school voorhanden is op vlak van elk evaluatiecriterium. Op die manier wordt men uitgenodigd op een kwalitatieve manier na te denken over waar het huidige dienstverleningsaanbod zich situeert ten aanzien van elk evaluatiecriterium. Hoewel een kwalitatieve evaluatie ongetwijfeld een grotere tijdsinvestering vergt dan een zuiver kwantitatieve evaluatie (i.e. cijfermatige scoring), is een kwalitatieve evaluatie meer betrouwbaar, beter gefundeerd en biedt ze meer concrete houvast voor verbeterprojecten, het uiteindelijke doel van het ASKe-instrument.

De evaluatiecriteria waar het ASKe-instrument is uit opgebouwd, zijn gedeeltelijk gebaseerd op de standaarden van het Accreditation Programme van de National Autistic Society en op de Autism Program Quality Indicators van de University of the State of New York. Om de evaluatiecriteria zo goed mogelijk af te stemmen op de Vlaamse context, werd het ASKe-instrument getest in een aantal Vlaamse voorzieningen en scholen met een jarenlange ervaring op vlak van onderwijs en/of ondersteuning van personen met een autismespectrumstoornis.

Handleiding ASKe

FacebookTwitterShare