Beter samen

Samenwerking creëert kwaliteit

Beter samen is geen boekje om enkel te lezen. Het is bedoeld als werkinstrument om de samenwerking tussen ouders en dienstverleners te inspireren, vorm te geven, te bevragen, te evalueren.

Beter samen bevat drie onderdelen: een handleiding ‘Samenwerking creëert kwaliteit’ en twee werkboeken: ‘ouderdeskundig verslag’ en ‘ervaringsdeskundig verslag van de dienstverleners’ (invuldocumenten voor ouders en/of dienstverleners ). De drie delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verliezen hun waarde als ze apart gebruikt worden. De drie delen worden dus beter samen gebruikt. De handleiding omvat concrete tips en suggesties voor het invullen van de werkboeken. Het gebruik van de werkboeken wint aan kwaliteit met de handleiding erbij. Het verspreiden van de invulformulieren voor meerdere ouders en/of dienstverleners heeft dus weinig zin, als die ouders of dienstverleners ook niet de bijhorende handleiding hebben.

Beter samen is tot stand gekomen op basis van de ervaringen van ouders en dienstverleners. Beter samen biedt de mogelijkheid om in het kader van kwaliteitszorg het aspect ouderparticipatie concreet gestalte te geven. Maar literatuur alleen is soms ontoereikend. Vlaamse Vereniging Autisme ondersteunt ouders in hun zoektocht naar samenwerking met dienstverleners.

Beter samen is ook in het Frans verkrijgbaar bij Autisme Centraal.

FacebookTwitterShare