Communicatie toolbox

Communicatietips

Autismevriendelijkheid, participatie en betrokkenheid van personen met autisme in onze samenleving liggen ons nauw aan het hart. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een heldere communicatie. Iedereen kan meehelpen zodat mensen met autisme zichzelf kunnen zijn in onze samenleving! Vertrekkend van deze inclusiegedachte, is een autismevriendelijke communicatiestijl een echte meerwaarde voor iedereen. VVA verspreidde verscheidene tips voor een autismevriendelijke communicatie naar een aantal belangrijke maatschappelijke schakels voor een inclusieve samenleving.

Mediarichtlijnen

VVA moedigt positief taalgebruik over autisme aan en ontkracht een aantal hardnekkige mythes in haar mediarichtlijnen. De belangrijkste knelpunten inzake communicatie over autisme worden opgelijst en alternatieven geformuleerd. Verder wordt het stereotype beeld van autisme ontkracht en gepositioneerd tegenover de feiten. VVA hoopt op die manier mensen, waaronder de pers, te overtuigen op een positieve en correcte manier te berichtgeven over autisme en een aantal misvattingen over autisme uit de wereld te helpen. De mediarichtlijnen zijn in eerste instantie gericht naar de pers. Maar iedereen kan ze verspreiden in hun eigen omgeving bv. lokaal bestuur, school, bedrijf, jeugdvereniging … en zelf actie ondernemen om positief taalgebruik te promoten.

Voorbeeldbrief reactie op artikel

Wil je zelf reageren op een kwetsende berichtgeving over mensen met autisme. Maak dan gebruik van onderstaande brief en bezorg deze aan de desbetreffende redactie. Door middel van deze brief kan je jouw misnoegen communiceren en promoten op een positieve en correcte manier te berichtgeven over autisme.

Posters Sterke kanten

VVA wil de samenleving stimuleren om meer te doen met de talenten van mensen met autisme. De promotie van positieve beeldvorming omtrent autisme werd in 2013 gefocust op twee contexten: onderwijs en werk.

Via de twee posters Autisme in het onderwijs moedigt VVA het onderwijs aan iedereen de kans te geven om op zijn eigen wijze van het onderwijs te genieten en zich voor te bereiden op een zinvolle toekomst in een samenleving die ieders talenten gebruikt en waardeert. De posters kunnen helpen om autisme binnen de schoolcontext te verduidelijken. De ene poster zet de sterke kanten van mensen met autisme in de verf; de andere poster geeft concrete tips aan o.a. leerkrachten over omgaan met leerlingen met autisme.

Missing media-item.

Autisme: talent in het onderwijs

Autisme in het onderwijs: doe & vermijd

Mensen met autisme hebben het werkveld heel wat te bieden. Ze beschikken vaak over unieke vaardigheden en kwaliteiten waardoor een organisatie kan bloeien. Bovenop hun individuele sterktes en talenten, blinken mensen met autisme uit in één of meerdere competenties. De poster Autisme: talent op het werk zet de sterke kanten en kwaliteiten in de verf en kan helpen om met mensen de dialoog aan te gaan over autisme op het werk.

Autisme: talent op het werk

FacebookTwitterShare