Diversiteit op de werkvloer: 7 tips

Naar een werkomgeving met maximale ontplooiingskansen

Diversiteit op de werkvloer is goed voor elke organisatie of bedrijf.

1. Sta open voor diversiteit op de werkvloer.
Hanteer een open, flexibele en ondersteunende houding zodat iedereen kan werken zoals die wil en eigen kwaliteiten ten volle kan inzetten. Geen enkele persoon werkt of leert op dezelfde manier.

2. Leer autisme kennen maar vergeet niet dat iedereen uniek is.
Geen twee mensen met autisme zijn hetzelfde. Leer de persoon zelf kennen, bevraag de persoon zelf. Wat zijn kwaliteiten en noden? Wat motiveert? Wat lokt angst, verwarring en frustratie uit? Hoe best communiceren? Wat kan je doen om te ondersteunen, de sterktes en kwaliteiten in te zetten en te versterken?

3. Geef duidelijkheid en accepteer dat er andere communicatiestijlen bestaan.
Wees duidelijk, direct en beknopt in jouw communicatie en instructies. Wanneer mondelinge instructies niet werken, probeer dan schriftelijke communicatie en afbeeldingen. Ga na of alles correct begrepen is. Communiceer op een duidelijke en open manier over verwachtingen. Bespreek op regelmatige basis de verwachtingen en beoordeel of eraan wordt voldaan.

4. Maak gebruik van iemands capaciteiten.
Onderschat de persoon niet, maar wees tegelijkertijd ook geduldig en ondersteunend wanneer men met nieuwe uitdagingen geconfronteerd wordt. Vertrek steeds vanuit de sterktes en de kwaliteiten.

5. Verstrek structuur, vaste punten en routines.
Verandering en overgangen kunnen zeer uitdagend zijn voor iemand met autisme. Zorg voor heldere info, wees geduldig en ondersteunend. Neem je tijd voor de persoon, geef regelmatige     en consistente feedback en maak moeilijkheden, angsten en frustraties bespreekbaar.

6. Kleine aanpassingen maken het verschil.
Besef dat kleine aanpassingen aan het wervingsproces en de werkomgeving het verschil     kunnen maken. Bovendien worden dergelijke kleine aanpassingen vaak door alle collega's gewaardeerd.

7. Verdien het vertrouwen en wees proactief, niet reactief.
Als je weet dat er iets - zoals een verandering op het werk - een probleem kan veroorzaken, bespreek dit en neem preventieve maatregelen vooraleer het een echt probleem wordt. Luister     aandachtig, blijf openminded en trek niet te snel conclusies. Zorg voor een sfeer van     aanvaarding en begrip onder collega's.


Een positieve en respectvolle werkplek werkt voor iedereen!

 

 

 

 
 
FacebookTwitterShare