Autist/autistisch of persoon met autisme?

Wat is het standpunt van VVA?

In het VVA magazine publiceren we regelmatig vragen die ons bereiken. In het magazine 'Autisme en bijzondere interesses' dat verscheen in de zomer van 2023 stond volgende vraag en antwoord:

De vraag:

Recent zag ik in de media een artikel waarin gesproken werd over een ‘autistische jongen’. Ik vraag mij nu af of we autist/autistisch zeggen of persoon met autisme? Wat is het standpunt van VVA?

Het antwoord:

Er is de laatste jaren een evolutie merkbaar in de terminologie rond autisme. De meningen rond het gebruik van de termen autist/autistisch en persoon met autisme lopen uiteen. Bij VVA streven we ernaar om “met autisme” en “autistisch” af te wisselen in onze communicatie. We merken in de ervaringsverhalen die we delen of tijdens de getuigenissen van onze ervaringsdeskundigen dat het gebruik van de term erg persoonsafhankelijk is. Sommigen spreken over zichzelf als autist, anderen hebben de voorkeur voor persoon met autisme. Steeds meer mensen verzetten zich tegen de term ASS, Autisme Spectrum Stoornis. Omdat op die manier de focus ligt op de moeilijkheden en minder op de kwaliteiten van mensen met autisme. Ook bij VVA gebruiken we autisme in plaats van ASS, maar we respecteren het als iemand de voorkeur geeft aan ASS in een verhaal of getuigenis.

De KU Leuven publiceerde op hun website een interessant artikel dat het gebruik van de termen belicht. We vatten graag de krachtlijnen samen. Wil je graag het volledige artikel lezen, dan kan dat via de link die je onder dit artikel vindt.

Onderzoek: Een andere kijk op autisme: geen labels, minder drempels

Lang is autisme vooral bekeken door een medische bril. Sinds enige tijd maakt een ander perspectief opgang: autisme als uiting van neurodiversiteit.

Is autisme een stoornis, die behandeld moet worden?

De laatste 10 jaar gaan onderzoekers steeds meer uit van het neurodiversiteitsperspectief. Neurodiversiteit verwijst naar het gegeven dat we allemaal van elkaar verschillen in hoe we de wereld ervaren, in hoe we denken, leren, voelen, reageren. Je kan het vergelijken met andere vormen van diversiteit zoals culturele diversiteit of genderdiversiteit.

“In een samenleving die vooral is afgestemd op de noden van de neurotypische meerderheid loopt wie neurodivergent is tegen problemen aan. Maar misschien moet de oplossing voor die problemen niet per se bij het individu worden gezocht, maar wel bij de samenleving?” vertelt orthopedagoge professor Ilse Noens.

Autisme of ASS?

Volgens psychiatrische handboeken is autisme een ontwikkelingsstoornis waarbij problemen in sociale communicatie en rigide, repetitieve gedragingen en gefocuste interesses centraal staan. De nadruk ligt dus op problemen en beperkingen. Ook in de hulpverlening wordt nog heel sterk op die manier naar autisme gekeken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de term ASS, Autisme Spectrum Stoornis. Als we vanuit het neurodiversiteitsperspectief kijken dan heeft de term ‘autisme’ de voorkeur. Uit studies blijkt dat veel mensen met autisme ook die term verkiezen. Velen zien autisme als een deel van hun identiteit en worden liever ‘autistische mensen’ genoemd. Maar dat is niet voor iedereen zo, daarom wisselen we de termen "mensen met autisme’ en ‘autistische mensen‘ af.

Professor Noens begeleidt binnen PraxisP kinderen met autisme en hun ouders: “Het gaat er ons daarbij niet om kinderen te leren om zich te gedragen zoals neurotypische mensen, maar wel om samen na te denken over wat zij nodig hebben om zich in onze neurotypische samenleving staande te houden.”

Meer lezen?

https://stories.kuleuven.be/nl/verhalen/een-andere-kijk-op-autisme-geen-labels-minder-drempels

 

Wil je graag het magazine ontvangen?

Abonneer je via https://autismevlaanderen.be/vva-magazine

 

FacebookTwitterShare