Decreet Leersteun

Vanaf 1 september 2023 vervangt het nieuwe Decreet Leersteun het M-decreet. Deze overgang roept vast een aantal vragen op bij ouders. We geven een beknopte uitleg en verwijzen graag door naar een aantal websites met meer informatie over het thema. Onderaan deze pagina vind je wat meer informatie over de infomomenten die we organiseren in samenwerking met Ouders voor Inclusie en het Ondersteuningscentrum AntwerpenPlus.

Wat is leersteun?

Leersteun is ondersteuning voor scholen voor gewoon onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. Leersteun bouwt verder op het beleid van leerlingenbegeleiding dat elke basisschool en secundaire school voor haar leerlingen uitbouwt. De school werkt volgens het zorgcontinuüm om samen met de ouders en het CLB alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden door middel van de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Als de brede basiszorg en verhoogde zorg niet volstaat en uitbreiding van zorg nodig is, of als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt of een traject volgt met een OV4-verslag, dan kan een school voor gewoon onderwijs vanuit het leersteuncentrum extra ondersteuning en expertise aanvragen.

Leersteun is ondersteuning die: 

  • de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de zelfredzaamheid en de volwaardige participatie bevordert van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis- en secundair onderwijs die beschikken over een GC-verslag (verslag gemeenschappelijk curriculum), IAC-verslag (verslag individueel aangepast curriculum) of OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4).
  • de competenties versterkt van leerkrachten en schoolteams in scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.
  • leerlinggericht, leerkrachtgericht of teamgericht ingezet wordt. Leersteuncentra bundelen alle expertise voor leersteun.

Leersteuncentra bestaan uit multidisciplinaire teams die:

  • Beleid en visie ontwikkelen.
  • Onderwijskundige expertise, handicap-specifieke expertise, inclusie-expertise, expertise op vlak van coaching voorzien.
  • De kwaliteit van leersteun op basis van het referentiekader kwaliteitsvolle leersteun bewaken.
  • Op beide onderwijsniveaus, basis en secundair onderwijs, werken.
  • Als informatiepunt fungeren. Ze zijn laagdrempelig aanspreekbaar en bereikbaar voor ouders, scholen , leerlingen en mensen die informatie willen over leersteun.

Handige links

Infomoment Decreet Leersteun

woensdag 30 augustus tussen 17u en 20u

Je kan tijdens dit infomoment terecht met jouw vragen rond het nieuwe decreet leersteun. Er wordt een half uurtje voorzien per persoon. Jouw vragen worden beantwoord door Annemie Steeman en Ellen Wolfs van Leersteuncentrum AntwerpenPlus.

Schrijf je in

Dit is een organisatie in samenwerking met Leersteuncentrum AntwerpenPlus.

FacebookTwitterShare

Ontdek ook