Mijn engagement als vrijwilliger focusgroep Noozo Gelijke Kansen

Toen Stinne mij vroeg of ik lid wilde worden van de focusgroep ’Noozo Gelijke Kansen’ heb ik geen moment getwijfeld. Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging binnen de VVA. Naast lid zijn van de focusgroep, doe ik ook nog wekelijks Autismetelefoon en af en toe ben ik ook aanwezig als vrijwilliger in het Infohuis Autisme. Dit nieuwe engagement gaf mij ook de kans om van gedachten te wisselen met vrijwilligers, die ik nog niet had ontmoet. Ik vind het altijd enorm verrijkend om nieuwe mensen te leren kennen.

Het concept van deze werkgroep is, naast andere mensen te leren kennen, voor mij ook heel aanlokkelijk omdat de onderwerpen die aanbod komen mij enorm aanspreken.
De thema’s die wij bespreken zijn voor zowel ouders van personen met ass, als voor personen met ass heel belangrijk. Regelmatig krijg ik via mijn gesprekken aan de telefoon vragen over deze onderwerpen, waardoor deze werkgroep heel goed aansluit bij mijn ander vrijwilligerswerk binnen de VVA.
Eén van de laatste onderwerpen, waarover onze mening gevraagd werd, was: ‘De wachtlijsten’.

Vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening, ik heb echt het gevoel dat wij ons steentje kunnen bijdragen om deze wereld weer een beetje meer autismevriendelijk te maken.

Heel concreet, gaat de werkwijze als volgt: Wij krijgen via mail een tekst die opgesteld is door een kerngroep van de adviesgroep. De bedoeling is dat je deze tekst thuis bestudeerd met in het achterhoofd onze doelgroep, namelijk mensen met ass. Daarna komen wij met de groep samen, vroeger in het Groot Begijnhof, maar nu online. Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij dan met een kritische blik de tekst nogmaals bekijken. Dit leidt tot leerrijke debatten. Uiteindelijk komen we dan tot een gemeenschappelijk standpunt, dat Stinne dan voor ons gaat verdedigen in de ruime Noozo-groep.

Voor mij persoonlijk geeft dit vrijwilligerswerk mij enorm veel voldoening. Ik heb in deze groep echt het gevoel, dat wij als mini-Noozo team, ons steentje kunnen bijdragen om deze wereld weer een beetje meer autismevriendelijk te maken.
En daar doen wij het uiteindelijk allemaal voor.

 

Birgit

FacebookTwitterShare

Ontdek ook