Persbericht beleidsparticipatie inclusief onderwijs: Niets Over Ons Zonder Ons

Niets over ons zonder ons!

Deze slogan werd onlangs gebruikt in een artikel dat de situatie aankaartte van ouderen in woonzorgcentra. Ze pikken het niet meer dat anderen boven hun hoofd en zonder met hen in gesprek te gaan, beslissen wat er voor hun doelgroep moet gebeuren.

Net hetzelfde overkomt nu de ouders en vertegenwoordigers van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De slogan “Nothing about us without us” komt oorspronkelijk uit de sfeer en de teksten van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, verdrag dat in ons land over alle parlementen heen geratificeerd werd in 2009. Dit hield voor al onze regeringen het engagement in om te groeien naar een meer inclusieve maatschappij en, als weerspiegeling daarvan, een meer inclusieve school.

Conceptnota Leersteun

Die inclusieve school en het debat erover zijn op dit moment weer zeer actueel. Op 25 juni 2021 kreeg Minister van Onderwijs Ben Weyts immers groen licht van de Vlaamse Regering om zijn Conceptnota Leersteun verder uit te werken. En op 14 oktober 2021 werd hierover grondig gedebatteerd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Toegegeven, het is een moeilijk en complex debat waar heel veel partijen en belangen spelen.

En nu ons punt

Waar in dit verhaal klinkt de stem van de kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zelf? Waar klinkt de stem van hun ouders of vertegenwoordigers?

In de loop van de jaren zijn we wel beluisterd. Maar dit beluisteren gebeurde steeds ad hoc, op informele basis en met een veelheid van ouder- en belangenorganisaties die niet structureel ondersteund worden.

Het kan nochtans ook anders. In Oktober 2018 startte het Vlaamse Departement Gelijke Kansen een project onder de naam NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap. NOOZO geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

Onbegrijpelijk dat dit binnen het Vlaams Departement Onderwijs niet kan en spijtig dat Onderwijs de kans laat schieten om beleidsparticipatie voor ouder- en belangenorganisaties te formaliseren eventueel via NOOZO. Deze houding is volkomen in tegenstelling met de mooie intenties van de Conceptnota Leersteun omtrent inclusie.

Wat nu?

De ouder- en belangenorganisaties van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften staan in de kou. Wij willen een officiële, structureel ondersteunde stem hebben in het hele inclusiedebat. We willen af van het informele, ad hoc overleg en hopen op een volwaardige rol in het uittekenen van een pad naar inclusief onderwijs.

Deze brief/tekst wordt onderschreven door volgende verenigingen:

  • Seline Somers namens GRIP vzw, Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap
  • Greta Brunclair namens VLOK-CI
  • Francine Philips en Luk Van Den Steen namens de verenigingen van Overleggroep OKLO: BEKINA vzw, CETOS vzw (Begga Van De Walle), Dyspraxis vzw (Kaat Dewitte), IKTIC vzw, Sprankel Leerproblemen vzw (Sandrine De Coster), ZitStil vzw (Machteld van Ostaede)
  • Katleen Joos en Lief Vanbael namens Gezin en Handicap vzw
  • Allard Claessens namens Downsyndroom Vlaanderen
  • STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap vzw
  • Frie Horemans namens Vlaamse Vereniging Autisme
  • Hilde Dhondt namens Ouders voor Inclusie
  • Tanja Nuelant, Gezinspolitiek Secretaris Gezinsbond
FacebookTwitterShare