Bevraging: Drempels en Noden voor de doelgroep 55+

Het doel van het project is om vanuit Vlaamse Vereniging Autisme een duidelijke brug te gaan slaan naar andere instanties die evenzeer fantastisch werk leveren om het leven van iemand met autisme of hun netwerk kwalitatief te verbeteren. Het is vandaag immers niet makkelijk om je weg te vinden binnen het Vlaams zorglandschap voor autisme.

De bevraging "Brugfunctie 55+": jouw ervaring en input is welkom!

Doel van onze bevraging:

  • begrijpen hoe vertrouwd 55-plussers met autisme zijn met de werking en het aanbod van VVA, alsook welke drempels 55-plussers met autisme ervaren om aan te kloppen bij VVA voor concrete hulp (rond autisme)
  • meer zicht krijgen op de belangrijkste noden die 55-plussers met autisme ervaren in verschillende levensdomeinen

We zijn ons bewust dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over autisme - vooral bij volwassenen - en we zetten daarom nog meer in op sensibilisering.

We willen het bewustzijn rond autisme bij volwassenen verhogen en kijken wat er kan en dient te veranderen binnen het Vlaamse zorglandschap zodat ook mensen met autisme meer gerichte zorg mogen ontvangen.

Bevraging:

De knop met de link naar de vragenlijst vind je hieronder. Deze vragen kunnen ingevuld worden door personen met autisme zelf, maar ook door het netwerk en persoonlijk betrokkenen. Stuur gerust dus deze link door naar iedereen die ervaringen kan delen.

We geven graag nog mee dat elke vraag betrekking heeft op de persoon met autisme zelf. Dit voor de duidelijkheid als de vragen worden beantwoord door iemand anders dan de persoon met autisme zelf.

Bevraging Brugfunctie 55+

Deadline:

Je kunt de vragenlijst beantwoorden tot en met maandag 7 november 2022. Daarna wordt de bevraging afgesloten en worden de antwoorden verwerkt.

Nog vragen of opmerkingen?

Stuur een mailtje naar project.brugfunctie@autismevlaanderen.be.

 

FacebookTwitterShare