Wensen & grenzen gesprekskaarten

Eind 2022 hadden we in het kader van het VVA-project Brugfunctie 55+ contact met Frans Jacobs, initiatiefnemer van het project Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme. Frans lichtte het project toe en vertelde over de ontwikkeling van de wensen en grenzen gesprekskaarten. We publiceerden het artikel in het VVA-magazine 55-plussers met autisme en op onze website: https://autismevlaanderen.be/project-sociaal-perspectief-van-en-voor-ouderen-met-autisme.

Ondertussen zijn de wensen & grenzen gesprekskaarten klaar. We geven graag wat meer uitleg:

Veel volwassenen met autisme voelen zich onbegrepen. Ze vinden het lastig om een gesprek te voeren of hun emoties weer te geven. Naasten van mensen met autisme vinden het op hun beurt vaak moeilijk om daarmee om te gaan. De gesprekskaarten Wensen & grenzen: in gesprek met autisme zijn bedoeld als hulpmiddel om samen in gesprek te gaan, als volwassenen met autisme, naasten en anderen. Het leidt tot betere communicatie en vergroot onderling begrip.
Wensen & grenzen is de uitkomst van het project ‘Sociaal perspectief van en voor ouderen met autisme’. Dit project is voortgekomen uit persoonlijke ervaringen van Frans Jacobs. Na zijn diagnose op 64-jarige leeftijd, probeerde hij familie en vrienden aan de hand van theorieën te informeren over autisme. Al snel bleek dat dit onvoldoende duidelijk maakte wat het voor hem betekent om te leven met autisme. Dit was de motivatie om te zoeken naar manieren voor ouderen met autisme om hun persoonlijke verhaal te kunnen vertellen en persoonlijke gesprekken te voeren. Jan-Pieter Teunisse (HAN), Arjan Videler (PersonaCura) en de social design studio (ink) waren mede-ontwikkelaars in de projectgroep.

Wensen & grenzen: in gesprek met autisme is een set kaarten voor volwassenen met autisme om met naasten en anderen op een prettige en constructieve manier de dialoog te voeren. De gesprekskaarten zijn ontwikkeld dankzij de persoonlijke verhalen van verschillende ouderen met autisme. Zo ontstond inzicht in de sociale worsteling van een leven met autisme waarbij de diagnose pas op latere leeftijd kwam en daarmee ook de behoefte aan begrip en communicatie hierover. 

Wensen & grenzen bevat honderd vraagkaarten, drie interactiekaarten, een claxonkaart, een wenskaart en een gebruiksaanwijzing. De vraagkaarten zijn verdeeld in vijf thema’s: Kracht, Persoonlijk, Terugkijken, Contact en Toekomst. De interactiekaarten helpen bij doorvragen over Betekenis, Gevoel en Reactie. Met de gesprekskaarten kan een volwassene met (een vermoeden van) autisme in gesprek gaan met lotgenoten, gezins- en familieleden of anderen. Een hulpverlener of coach kan dat gesprek begeleiden. 
Door de vraagkaarten kun je vragen stellen waar je zelf niet opkwam. Of niet durfde te stellen. Luister naar de eerlijke antwoorden van de ander. Laat de interactiekaarten je stimuleren om door te vragen, gevoelens onder woorden te brengen en betrokkenheid te tonen.

FacebookTwitterShare