Beleidsoverleg in de coronacrisis

VVA is in overleg met beleid, sectoren en andere maatschappelijke actoren. We inspireren en moedigen hen aan om een beleid te voeren en maatregelen te treffen die zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan mensen met autisme en hun omgeving.

In volle coronacrisis vingen we signalen op van onze leden en vrijwilligers en voelden de noodzaak om hier iets mee te doen. We uitten onze bezorgdheid en gaven mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen een stem in het overleg met het beleid.

Voor leerlingen met autisme en hun ouders was de veranderende context en thuisonderwijs een enorme uitdaging. Duidelijke informatie en voorspelbaarheid waren daarom noodzakelijk. We namen contact op met het kabinet onderwijs en kregen van hen de vraag naar specifieke aanbevelingen. Die vraag om samen te werken konden we niet onbeantwoord laten. Op zeer korte termijn ontstond een lijvig document. Deze nota bezorgden we aan het kabinet onderwijs, de verschillende onderwijskoepels en clb’s. 

Ondertussen voelden we de noodzaak om nog beter zicht te krijgen op de noden van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen en lanceerden we een uitgebreide vragenlijst. Dankjewel voor de vele reacties die we hierop ontvingen!

We konden onze aanbevelingsnota’s voor verschillende domeinen verrijken met deze reacties en ervaringen. We bundelden de wensen en aanbevelingen van mensen met autisme en persoonlijk betrokkenen in een Nota welzijn, gezondheid & autisme, een Nota werk & autisme en een Nota mobiliteit & autisme. We bezorgden deze aan de departementen en sector.

Al onze aanbevelingsnota's kan je hier lezen.

FacebookTwitterShare