Politiek memorandum

VVA heeft een aantal politieke eisen opgelijst. Dit is nodig want onbekend is onbemind of beter: ongekend is onbegrepen. Alhoewel autisme steeds vaker aandacht krijgt, merken we dat de nadruk grotendeels op het negatieve ligt; de moeilijkheden die individuen ondervinden en te weinig op de meerwaarde van neurodiversiteit voor onze samenleving. Autisme is geen zwart-wit verhaal maar een verhaal van heel veel grijswaarden. Want elke persoon met autisme is uniek; jong en oud, van verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd. Het overschrijdt gender, sociale status, huidskleur, leeftijd, enz. VVA wil streven naar een inclusieve samenleving en dat kan maar gebeuren mits een shift in mindset en de juiste acties van onze beleidsvoerders. Zolang neurodiversiteit en inclusie geen evidenties zijn in de hoofden en daden van iedereen in onze samenleving, zal er handicapspecifieke ondersteuning nodig zijn. Om onze toekomstige beleidsmakers voor te bereiden, belichten we 4 speerpunten of eisen die belangrijk zijn voor personen met autisme en hun omgeving, voor meer begrip voor autisme. En wat goed is voor personen met autisme, is goed voor iedereen! De speerpunten werden opgelijst na een bevraging van onze achterban en doelgroep. 

De verkiezingen zijn natuurlijk geen eindpunt, ook na de verkiezingen blijft VVA streven voor een autismevriendelijke samenleving door onder andere onze aanwezigheid in de Vlaamse Adviesraad NOOZO (Niet Over Ons Zonder Ons), lokale aanwezigheid in steden en gemeenten, in de oprichting van een Vlaamse Taskforce Autisme en in gesprekken met beleidsmakers rond allerhande thema’s. Je kan ons bereiken op belangenbehartiging@autismevlaanderen.be!
 

Lees meer over onze 4 eisen voor het beleid:

FacebookTwitterShare