Welzijn

Activiteiten over dit thema

07
december
Kortrijk Dakcafé Stadhuis
Korte getuigenis met ervaringsuitwisseling

Ouder van een kind met autisme

Ouder zijn van een kind met autisme is niet altijd gemakkelijk en kan wel wat uitdagingen met zich brengen. Om deze avond in te leiden, vertellen Saskia en Tom over hun ervaringen als ouders van vier jongens met autisme, waarvan de jongste 10 jaar oud is en de oudste 18. Nog niet zo lang geleden kreeg ook Saskia zelf de diagnose van autisme. Hoe ga je er als ouder mee om als jouw kind de diagnose autisme krijgt, hoe ga je verder, wat kan helpen in het dagelijks leven, hoe kun je de nodige ondersteuning zoeken? En hoe zorg je ervoor dat je als ouder bij de opvoeding van je kind met autisme voldoende energie voor jezelf overhoudt? Na de korte getuigenis van Saskia en Tom is er veel tijd voorzien om hierover met hen en de andere deelnemers in gesprek te gaan.

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Stad Kortrijk.

Saskia Vandamme
Tom D'heedene
08
december

Autisme en variaties in genderidentiteit of gender non-conform gedrag blijken relatief vaak samen voor te komen. Mensen met autisme die niet passen in het vooropgestelde binaire, heteronormatieve hokje moeten dubbel uit de kast komen en dat is niet evident. Vaak is het moeilijk om aansluiting te vinden bij anderen en de lijdensdruk kan hoog zijn. Het is ook ingewikkeld om je weg te zoeken en uit te zoeken hoe je met je eigen gevoelens om moet gaan. Autisme kleurt bovendien ook de genderdiversiteit en de communicatie over deze gevoelens. Hannelore vertelt over haar ervaringen als mama van een dochter met autisme die als jongen geboren werd, over het traject dat doorlopen werd met het Genderteam van UZ Gent en hoe haar dochter dit alles ervaarde vanuit haar autisme. Hannelore heeft zelf ook autisme en ziet zichzelf niet als een vrouw die aan een stereotype voldoet. Als puber geloofde ze zelf al niet in de dichotomie of specifieke opdeling man-vrouw. Tijdens deze online activiteit vertelt Hannelore haar verhaal, met veel ruimte voor vragen en ervaringsuitwisseling.

Hannelore Dieleman